ad

Sport is goed voor de schoolprestaties van kinderen

Laatst bijgewerkt: maart 2014
123-meisjes-sport-gras-samen-170_08.jpg

nieuws Sport is goed voor de schoolprestaties van kinderen. Volgens onderzoekers van het VU Medische Centrum in Amsterdam is er een rechtstreekse positieve relatie tussen lichaamsbeweging en leerprestaties. De VU-onderzoekers baseren hun conclusie op 14 studies over dit onderwerp in de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika. In totaal waren daar meer dan 12.000 kinderen bij betrokken tussen de 6 en 18 jaar, die tot vijf jaar werden gevolgd. De studie verscheen in het tijdschrift Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

De onderzoekers geven drie mogelijke verklaringen voor het positieve effect van sport op leerprestaties. Door sport zou er meer bloed en meer zuurstof in het brein komen en wordt de celgroei in de hersenen gestimuleerd. Door lichaamsbeweging worden daarnaast hormonen aangemaakt (onder andere endorfines), waardoor kinderen minder last hebben van stress en zich beter voelen – en dus beter kunnen presteren. Verder leren kinderen die aan sport doen, zich aan regels te houden. Ze zijn vaak gedisciplineerder en kunnen zich tijdens de les beter concentreren.

Uit dit onderzoek is wel niet af te leiden hoeveel, en welke vorm van lichamelijke activiteit nodig is voor betere schoolprestaties.
Een studie in Engeland in het British Journal of Sports Medicine geeft daarover wel enig uitsluitsel: dagelijks matig tot intensief sporten verbetert de academische prestaties van tieners. Hoe meer en intensiever wordt gesport, hoe groter het effect.

De onderzoekers maten gedurende 3 tot 7 dagen de dagelijkse lichaamsbeweging van ruim 5000 kinderen op de leeftijd van 11 jaar. Nadien werd gekeken naar hun schoolprestaties in Engels, wiskunde en wetenschappen op de leeftijd van 11, 13 en 15/16 jaar.

Op elke leeftijd scoorden de kinderen die op de leeftijd van 11 jaar het meest bewegen het best in vergelijking met de kinderen die het minst bewegen. Vooral meisjes zouden er hun voordeel mee doen om beter te presteren op wetenschappelijke vakken.
ad


pub