Weinig bijwerkingen na vaccinatie van kinderen

123-vaccin-baby-12-16.jpg

nieuws

In België blijft het aantal meldingen van bijwerkingen in het kader van pediatrische vaccinaties laag. De aard van deze bijwerkingen komt overeen met het reeds gekende veiligheidsprofiel van vaccins, zo meldt het FAGG.

De afgelopen 10 jaar werden in België 989 bijwerkingen gemeld na de vaccinatie van een kind of adolescent. Een geval kan meerdere bijwerkingen omvatten. Deze meldingen kwamen ofwel rechtstreeks bij het FAGG binnen, ofwel bij de farmaceutische firma’s, en werden gecentraliseerd in de Europese databank voor geneesmiddelenbewaking, EudraVigilance. Elk gezondheidsvoorval dat wordt vastgesteld na toediening van een vaccin, kan als een vermoedelijke bijwerking van het vaccin worden beschouwd ook al is er geen oorzakelijk verband aangetoond. Sommige gebeurtenissen die gemeld zijn, kunnen bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan angst voor een injectie (bv. syncope, hypotonie,…). In andere gevallen kunnen de gebeurtenissen het gevolg zijn van een onderliggende aandoening of aan een blootstelling aan een ander agens.

In ongeveer de helft van de meldingen van bijwerkingen na een vaccinatie werden algemene aandoeningen (onbehaaglijk gevoel, koorts …) en reacties t.h.v. de injectieplaats beschreven. Andere vaak gemelde bijwerkingen (19% tot 26% van de gevallen) waren maagdarmstelselaandoeningen, effecten gerelateerd aan het zenuwstelsel (huilen, hypotonie …) en huidaandoeningen. Meer ernstige reacties, zoals stuipen met of zonder koorts of anafylactische shock, werden zeldzamer gemeld: 25 gevallen van stuipen en 15 gevallen van anafylactische reactie of anafylactische shock op alle gemelde bijwerkingen.

Ook werd er een niet te verwaarlozen aantal vaccinatiefouten gemeld (bv. verkeerd vaccinatieschema, verkeerd aantal doses ...) tussen de gemelde gebeurtenissen na een vaccinatie.

Deze cijfers bevestigen dat de vaccinatie van kinderen en adolescenten een veilige interventie blijft voor de volksgezondheid, waarvan de voordelen veel zwaarder wegen dan de lage risico’s die ermee gepaard gaan.
Bron: FAGG

Laatst bijgewerkt: juni 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram