Waarom werken aan gezondheid op school?

123-kind-fietsen-school-05-17.jpg

nieuws

Vanaf 1 september 2018 is het gezondheidsbeleid een essentieel onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding en dus ook verplicht. 

Een gezonde levensstijl is niet louter een individuele keuze. De keuzes van de leerlingen op je school worden minstens even hard beïnvloed door hun fysieke en sociale omgeving. Kinderen en jongeren brengen bovendien een groot deel van de dag op school door, dus de boodschap die de school uitzendt, valt niet te onderschatten.Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans ook betere resultaten en omgekeerd. 
Als school draagt u dus mee de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school – zoals gratis water of een bewegingsvriendelijke speelplaats – en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.

Werk mee aan het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’
‘Hoog tijd voor geZONtijd’ is een initiatief van de minister van Onderwijs, de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Met dit actieplan willen ze het Vlaamse Onderwijs letterlijk en figuurlijk in beweging brengen.

Inspelend op conclusies uit recent onderzoek en aanbevelingen inzake (on)gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren, zet actieplan vier belangrijke thema’s in de kijker.

1. Beweging en sport
Streefdoel is de bewegingsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en daaruit volgende norm in de actieve voedingsdriehoek te behalen.

• Voor peuters en kleuters wordt minstens drie uur bewegen per dag aan lichte, matige of hoge intensiteit aanbevolen.
• Voor kinderen en jongeren handelt het om minimum 60 minuten bewegen aan matige tot hoge intensiteit per dag.
• Dit mag gespreid worden over de dag, met minimum 10 minuten bewegen na elkaar. 
• Bijkomend dienen zij minstens 3 maal per week specifieke activiteiten uit te voeren om de (grote) spieren en botten te versterken. 

Om de scholen en leerlingen warm te maken voor meer beweging wordt het nieuwe begrip ‘ZONtijd’ gelanceerd. Dit is de tijd die scholen dagelijks willen investeren in extra beweging.
Zo dagen we het Vlaamse lager onderwijs onder meer uit om door extra bewegingskwartiertjes samen op 1 jaar tijd de afstand tot de zon, 150.000.000 kilometer, af te leggen. Op die manier willen we leerlingen stimuleren ook buiten de vaste lesuren lichamelijke opvoeding voldoende te bewegen.

Daarnaast stimuleren we meer beweging door:
• proefprojecten in secundaire scholen in alle provincies om effecten van meer bewegen op het schoolbeleid en schoolklimaat in kaart te brengen en omgekeerd;
• te investeren in gezondheidsbeleid in de vorming en training van leerkrachten;
• te investeren in de organisatie van schoolsport;
• actieve verplaatsingen te faciliteren;
• een website voor beweging (inclusief sporten) op scholen te voorzien.

2. Beweegvriendelijke schoolsportinfrastructuur
Om beweging (inclusief sporten) op scholen nog meer te versterken, focussen we op de verschillende maatregelen rond beweegvriendelijke schoolsportinfrastructuur.

3. Voeding en eetgedrag
Voor het luik voeding en eetgedrag wordt verder gebouwd op het succes van de engagementsverklaring gezonde dranken en tussendoortjes die in 2016 gesloten werd tussen het onderwijsveld en de voedingsindustrie. 
Daarnaast zijn er heel wat acties die hun succes al bewezen hebben en andere die nog verdere uitwerking behoeven in de praktijk.
Het gaat onder meer over het stimuleren van gezonde keuzes in voedingsmiddelen, maar ook over regelmaat in het eetpatroon, eetstijl, samen eten en omgaan met de druk van het slankheidsideaal.

4. EHBO en reanimatie op school
In scholen leren kinderen en jongeren zorgen voor elkaar en voor anderen en is het tevens nodig dat men nodige hulp leert vragen (op jongere leeftijd) en zelf hulp kan bieden (op latere leeftijd). Daarom ook het belang om te werken aan EHBO en op zijn minst aan CPR en het leren werken met automatische externe defibrillator en (AED’s).

Lees het volledige actieplan Hoog tijd voor geZONtijd

Laatst bijgewerkt: augustus 2018

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram