ad

Facturatie voor radio, televisie, telefoon en internet in het rusthuis

Laatst bijgewerkt: oktober 2007

nieuws Sinds 1 juli 2007 bestaat er een nieuwe reglementering in verband met de prijzen in rusthuizen.
Indien het rusthuis radio, telefoon, televisie en/of internet ter beschikking stelt van haar bewoners via een collectieve aansluiting, dan moeten de kosten van de technische installaties (centrale, leidingen, kabels,....) en de hieraan gekoppelde aansluitings-, herstellings- en onderhoudskosten, in de dagprijs geïntegreerd zijn. De kost van de activering van een collectieve aansluiting, voor een individuele bejaarde, moet ook in de dagprijs zitten.
Heeft het rusthuis een collectief abonnement, dan kunnen de abonnementskosten en de kosten van het individueel gebruik als extra kost (supplement) aangerekend worden (op basis van de facturen die het rusthuis ontvangt en/of het geregistreerde gebruik ervan door een individuele bejaarde).
In het geval de bejaarde over een individuele aansluiting beschikt (dwz. installatie is geen eigendom van de voorziening en de aansluiting gebeurt rechtstreeks door de netwerkaanbieder), dan gebeurt de facturatie rechtstreeks aan de bewoner door de netwerkaanbieder. De factuur zal zowel de activeringskost van de installatie, als de kosten van het abonnement en het verbruik kunnen bevatten.
ad


pub