Rabiës: welke huisdieren moeten gevaccineerd worden?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
123-hond-auto-rei09-15.jpg

nieuws Sommige gezelschapsdieren (zoals honden, katten en fretten) moeten verplicht gevaccineerd worden tegen rabiës of hondsdolheid.

Verplichte vaccinatie tegen rabiës
Vaccinatie tegen hondsdolheid is in België verplicht:
• voor alle honden ten zuiden van Samber en Maas;
• voor alle honden die meegaan op campings of naar caravanparken waar ook in België;
• bij het vervoer van gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) van België naar een andere lidstaat van de Europese Unie;
• wanneer uit derde landen buiten de EU gezelschapsdieren worden binnengebracht. In dat geval gelden bijzondere voorschriften (zie verder).

Om tegen hondsdolheid gevaccineerd te kunnen worden, moet het dier geïdentificeerd zijn en een Europees paspoort hebben. De dierenarts kan het dier indien nodig op het ogenblik van de vaccinatie zelf nog identificeren en een paspoort bezorgen.
• In ons land moeten alle honden voor de leeftijd van vier maanden, of voor de verkoop of de adoptie geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor katten en fretten is een algemene identificatie en registratie niet verplicht, tenzij u ze tegen rabiës wilt laten vaccineren.
• Registratie en identificatie gebeurt door de dierenarts bij middel van een microchip.

Reizen met huisdieren

Indien u op reis gaat met uw huisdier (hond, kat en fret), neem dan tijdig contact op met uw dierenarts en met de Provinciale Controle-Eenheid van het FAVV in uw buurt. Zo komt u niet voor onaangename verassingen te staan

1. Reizen vanuit België naar ander EU-land
Vaccinatie tegen hondsdolheid is verplicht voor gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) voor reizen vanuit België naar andere lidstaten van de Europese Unie.
• Voor de landen van de Europese Unie, wordt een vaccin tegen hondsdolheid als geldig beschouwd:
- 21 dagen na beëindiging van de eerste vaccinatie (primovaccinatie) volgens de instructies van de fabrikant van het vaccin.
Zorg dus dat u minimum 3 weken voor vertrek uw hond laat vaccineren tegen hondsdolheid.

- Ingeval van hervaccinatie vanaf het moment van vaccinatie voor zover de geldigheidsduur van de vorige vaccinatie niet verstreken is.

• Het vaccin is slechts enkele jaren geldig.

De geldigheidsduur van de vaccinatie is deze zoals aangegeven in de bijsluiter, in het land van de Europese Unie waar het vaccin werd toegediend.
De dierenarts die de vaccinatie uitvoert moet deze geldigheidsperiode inschrijven in deel IV van het Europese paspoort van uw dier. Deze geldigheidsduur moet door alle landen van de Europese Unie als geldig worden beschouwd.
• Soms worden door bepaalde landen nog extra verplichtingen ingesteld. Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta is bijvoorbeeld ook een behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis vereist. Die moet ten vroegste 120 uur en ten laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van deze lidstaten gebeuren, en in het paspoort worden ingeschreven.
Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

• Reizen met meer dan vijf dieren
Als u met meer dan vijf dieren reist, moet u de regels voor commercieel vervoer naleven. Dat houdt in dat de dieren een klinisch onderzoek moeten ondergaan en dat hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV).
Uitzondering op deze regel: dieren ouder dan 6 maanden die deelnemen aan wedstrijden, tentoonstellingen, sportieve manifestaties of trainingen

• Reizen met dieren jonger dan 12 weken
Dieren die jonger dan 12 weken zijn, en niet (geldig) gevaccineerd tegen rabiës, worden niet in alle lidstaten toegelaten. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

2. Reizen vanuit een EU-land naar België
• Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn met een transponder. Een tatoeage is enkel nog geldig als ze voor 3 juni 2011 werd geplaatst en goed leesbaar is.
• Uw huisdier moet een geldig Europees paspoort hebben.
• Uw huisdier moet geldig gevaccineerd zijn tegen rabiës.
• Gezien de vaccinatie tegen rabiës ten vroegste op de leeftijd van 12 weken mag worden toegediend en een wachttijd van 21 dagen na de vaccinatie dient gerespecteerd, kunnen jonge dieren slechts vanaf de leeftijd van 15 weken in België binnengebracht worden.

3. Reizen vanuit België naar landen buiten EU en terug
Voor reizen naar derde landen en terug zijn zowel de voorwaarden van het land van bestemming als die voor reizen binnen de Europese Unie (zie hoger).
• Aangezien het EU-paspoort enkel in de taal van het land van uitgifte en in het Engels wordt opgesteld, is het mogelijk dat het derde land een certificaat in zijn eigen taal eist.
• Landen buiten de Europese Unie aanvaarden meestal maar een geldigheidsduur van één jaar voor de vaccinatie tegen hondsdolheid. Bovendien eisen een aantal landen, naast het paspoort, ook nog een afzonderlijk vaccinatiecertificaat en een gezondheidscertificaat. U moet bij de ambassade van het land van bestemming de juiste modellen van certificaten opvragen.
• Voor de invoer van katten of honden eisen derde landen dat het vaccinatiecertificaat of het gestandaardiseerde EU-paspoort wordt gelegaliseerd door een officiële overheidsdierenarts.
In België gebeurt dat door de Provinciale Controle Eenheden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bevoegd voor deze legalisatie.
• Sommige landen eisen bovendien dat de handtekening van de overheid ook door Buitenlandse Zaken en/of hun ambassade in België wordt gelegaliseerd. Voor de juiste procedure en de voorwaarden neemt u contact op met de ambassade van het betrokken land.
• Om probleemloos te kunnen terugkeren naar België uit bepaalde landen buiten de EU moet u voor uw vertrek uit ons land een bloedonderzoek op antistoffen tegen rabiës bij uw huisdier laten uitvoeren. Dit bloedonderzoek moet minimaal drie maanden vóór de reis worden uitgevoerd Dit bloedonderzoek blijft levenslang geldig, op voorwaarde dat u uw huisdier altijd binnen de geldigheidsduur van de vorige vaccinatie opnieuw tegen rabiës moet laten vaccineren.

Vraag aan uw dierenarts voor welke landen een dergelijk bloedonderzoek nodig is. De vaccinatie tegen rabiës en het resultaat van de serologische test moeten voor het vertrek uit België door de dierenarts in het paspoort worden vermeld.
• Bij aankomst in België uit een van deze landen moet u onmiddellijk bij uw binnenkomst contact opnemen met de bevoegde overheid, in dit geval de douane. Zij controleren aan de hand van het identificatiedocument of aan alle voorwaarden is voldaan en kunnen ook het dier zelf controleren.

4. Reizen met een dier vanuit niet-EU land naar België
Breng geen dieren mee van buiten de EU, tenzij voldaan werd aan alle voorwaarden voor invoer.
Gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) die vanuit een niet-EU land naar België reizen, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.
• Dieren die jonger dan 15 weken zijn, en afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, mogen in geen enkel geval naar België reizen.
• Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn met een transponder. Een tatoeage is enkel geldig als ze voor 3 juni 2011 werd geplaatst en goed leesbaar is.
• De vaccinatie tegen rabiës is verplicht. Dit kan vanaf de leeftijd van 12 weken, maar uw huisdier moet wel eerst geïdentificeerd zijn. De dierenarts kan, indien nodig, ook vlak voor de vaccinatie nog de identificatie uitvoeren en een Europees paspoort afleveren.
De eerste of primovaccinatie moet minstens 21 dagen voor de afreis gebeuren, omdat de geldigheidsduur pas dan begint te lopen. De dag van de vaccinatie telt niet mee.
• Meestal is een bloedtest nodig die aantoont dat het dier gevaccineerd is tegen rabiës.
• Maximaal tien dagen voor uw vertrek naar België moet u door een officiële dierenarts een gezondheidscertificaat laten afleveren. Het certificaat blijft vier maanden geldig vanaf het moment dat het dier in de EU wordt binnengebracht.

Als een bloedonderzoek vereist is, moet u ook het analysebulletin met het resultaat kunnen voorleggen.
• Mogelijk moet het dier een wachttijd van 30 dagen doorlopen voor het België mag worden binnengebracht.
• Als u met meer dan vijf honden, katten of fretten reist, moeten de dieren aan bijkomende voorwaarden voldoen:
• ze moeten binnen de 48 uur vóór het vertrek door een officiële dierenarts klinisch worden onderzocht;
• de officiële dierenarts van het land van oorsprong moet een bijzonder certificaat afleveren in plaats van het gewone gezondheidscertificaat.

• Als u met een ander gezelschapsdier dan een hond, kat of fret wilt reizen, dan moet u de wetgeving van het land van bestemming raadplegen.
Als de dieren uit een niet-EU-land komen, moet u wel een machtiging tot invoer aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen via import.export@favv.be.

• Huisdieren (honden, katten en fretten) uit landen buiten de EU mogen slechts op bepaalde plaatsen in België • Luchthaven Brussel-nationaal
• Luchthaven Luik
• Luchthaven Oostende
• Luchthaven Charleroi

Commercieel verkeer van honden, katten en fretten (en niet-commercieel verkeer van meer dan vijf dieren) kan alleen via de grensinspectieposten van de luchthavens van Luik en Brussel-nationaal.
Ook vogels kunnen alleen via de luchthavens van Luik en Brussel-Nationaal worden binnengebracht.

Meer lezen
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/rabies/
http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NRABOOL1AL2o.php
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm


pub