ad

Voorzichtig met vuurwerk

Laatst bijgewerkt: mei 2020
vuurwerk-170.jpg

nieuws De meeste ongelukken met vuurwerk worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken.

Voorbereiding
• Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen, en nooit in uw broek- of jaszak.

• Vuurwerk moet u nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk.

• Lees de afsteekinstructie: zo weet u van tevoren hoe u het vuurwerk veilig kunt afsteken en hoeft u het niet op oudejaarsavond zelf te doen.

KADER

Opgelet: Wettelijk moet u de toelating vragen aan de burgemeester om op oudjaar (of een andere dag) vuurwerk te mogen afsteken. De hoeveelheid speelt geen enkele rol; ook voor één vuurpijl is een vergunning nodig. Informeer daarover vooraf bij uw gemeente. Meer en meer gemeenten weigeren die toestemming.

Tijdens het afsteken
• Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.

• Draag geen brandbare kleding of een capuchon.

• Zorg ervoor dat toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot na het afvuren

• Alcohol en vuurwerk gaan niet samen.

• Draag liefst een veiligheidsbril om oogongelukken te voorkomen.

• Steek geen vuurpijlen af bij hevige wind.

• Steek geen vuurwerk uit uw hand af omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen en waar het precies terecht zal komen.

• Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (niet op de stoeprand)

• Zet pijlen liefst in een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig een pvc-buis. Flessen, half gevuld met zand of water, zijn niet geschikt voor vuurwerk.

• Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.

• Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.

• Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat u bij uw leverancier kan krijgen. Een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen.

• Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm.

Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op.

• Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en neem voldoende afstand, minstens 6 meter.

• Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.

• Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten. Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan: de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.

Na het afsteken
• Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over. Dat geldt ook voor weigeraars.

• Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen. Vuurwerk dat niet is afgegaan, hoort niet in de vuilniszak, maar wel bij het KGA (klein gevaarlijk afval). Dat soort afval kan men kwijt in het containerpark.

Als het toch mis gaat
• Laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen. Geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden
smeren.

• Bij ernstige brandwonden: bel onmiddellijk de hulpdiensten.

• Als uw oog verbrand is of een stukje vuurwerk uw oog is binnengedrongen, moet je absoluut naar de oogarts. Kleef een verband over het geraakte oog zodat het afgeschermd wordt. Druppel niets in het oog en smeer geen zalf.

• Oorletsel kan ontstaan wanneer vuurwerk vlak bij uw hoofd ontploft. Zelf kunt u moeilijk de ernst hiervan inschatten. Raadpleeg dus een neus-, keel- en oorarts.

Meer info:
www.brandwonden.be
www.veiligheid.nl
ad


pub