Zoekresultaten voor geluid (114 artikels)

Gezondheidseffecten van geluid

28/06/2011 - Een te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving kan leiden tot gezondheidsproblemen. Dat zegt het Nederlands Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu.

RSI - test 5: verlichting, geluid en klimaat

RSI - test 5: verlichting, geluid en klimaat 5/02/2018 - Met de volgende 7 vragen kun je nagaan hoe het met de verlichting, geluid en klimaat in je werkomgeving staat.

Experimentele therapie gaat alzheimer te lijf met licht en geluid

Experimentele therapie gaat alzheimer te lijf met licht en geluid 27/12/2019 - Amerikaanse neurowetenschappers ontwikkelden een therapie met licht en geluid tegen alzheimer om de eiwitklonters in het brein af te breken.

Zijn windmolenparken ongezond?

7/09/2009 - Windmolens vormen mogelijk een gevaar voor de gezondheid. Het geluid en de trilling zouden onder meer kunnen leiden tot allerlei klachten, gaande van migraine, oorsuizingen, duizeligheid, ...

Geluid heeft negatieve invloed op slaapkwaliteit

30/05/2007 - Onderzoek van het Nederlandse TNO toont aan dat verkeersgeluid een negatieve invloed heeft op de slaapkwaliteit. TNO voerde een groot onderzoek uit in twaalf woonwijken bij snelwegen, provinciale wegen en uitvalswegen met veel wegverkeer en bij drukke spoorlijnen.

Speelgoed kan uw kind doof maken

27/12/2008 - Uit een onderzoek socialistische mutualiteit De VoorZorg naar speelgoed dat geluid produceert blijkt dat 93 procent onveilig is en gehoorschade kan veroorzaken als het naar het oor wordt gebracht.

Eén op vijf Europeanen heeft last van nachtelijk geluid

8/11/2009 - Nachtelijke geluidshinder plaagt een op de vijf Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Nachtelijk lawaai kan slapeloosheid of slaapstoornissen veroorzaken.

Kunnen windturbines gezondheidsklachten veroorzaken?

Kunnen windturbines gezondheidsklachten veroorzaken? 16/06/2020 - De Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens een miljard euro investeren in nieuwe windparken en het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Maar wat als er een windturbine in jouw ‘achtertuin’ komt te staan?

Vanaf wanneer is geluid schadelijk en kan gehoorschade optreden?

3/03/2013 - Algemeen geldt dat geluid met een niveau onder 75 dB(A) geen permanente schade kan veroorzaken. Wanneer u die grens overschrijdt halveert de veilige periode bij elke stijging van het geluidsvolume met 3 dB.

Vlaming ervaart meer geluidshinder van verkeer

Vlaming ervaart meer geluidshinder van verkeer 4/03/2019 - In 2018 voerde het Departement Omgeving een schriftelijk leefomgevingsonderzoek uit dat peilde naar de hinder die de Vlaming ondervindt van geluid, geur en lichtvervuiling.

Hoe werkt een medicijn nadat je het ingeslikt hebt?

Hoe werkt een medicijn nadat je het ingeslikt hebt? 8/09/2022 - Je hebt knallende hoofdpijn, kunt geen licht meer verdragen en elk geluid komt met een oorverdovend kabaal binnen. Je slikt een paracetamol en binnen een uur is de pijn verdwenen.

Welke soorten migraine zijn er?

Welke soorten migraine zijn er? 15/02/2022 - Migraine kenmerkt zich doorgaans als een kloppend gevoel aan één kant van het hoofd, en kan gepaard gaan met misselijkheid, overgeven en gevoeligheid voor licht en geluid. Toch is niet elke vorm van migraine hetzelfde.

Wat kan je doen als je kind angstig is?

Wat kan je doen als je kind angstig is? 12/11/2019 - Iedereen is wel eens bang, dat geldt zeker ook voor kinderen. De meest uiteenlopende dingen kunnen hen doen schrikken: een vreemd gezicht, een hard geluid, een bezoek bij de dokter, spoken onder het bed, ...

Lawaai stadsverkeer verhoogt kans op hartziekten

Lawaai stadsverkeer verhoogt kans op hartziekten 17/02/2018 - Door omgevingsgeluid, vooral afkomstig van binnenstedelijk wegverkeer, hebben mensen een grotere kans op zogeheten coronaire hartziekten, zoals pijn op de borst of een hartinfarct.

Wat zijn de oorzaken van tinnitus (oorsuizen) en hoe kan je het behandelen?

Wat zijn de oorzaken van tinnitus (oorsuizen) en hoe kan je het behandelen? 18/02/2022 - Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Een patiënt met tinnitus hoort geluiden die zijn omgeving niet hoort. Die geluiden komen van binnenuit en kunnen verschillende vormen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen of suizen. Het geluid kan hard of zacht zijn, en scherp of dof van toon.

Zo leg je piepende deuren het zwijgen op

Zo leg je piepende deuren het zwijgen op 16/07/2019 - Het geluid van een piepende deur gaat door merg en been. Om zo'n schurende scharnier weer stil te krijgen, hoef je gelukkig geen handige harry te zijn. Een eenvoudige ingreep kan wonderen doen.

Geluidsoverlast vermindert prestaties kinderen

20/01/2008 - Kinderen die in de omgeving van een luchthaven wonen, scoren minder goed op aandachts- en geheugentests. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht onder 2844 kinderen uit het basisonderwijs in de omgeving van drie Europese luchthavens.

Lawaai in ziekenhuizen vertraagt genezing

8/07/2012 - Onze ziekenhuizen zijn te luidruchtig, wat nadelig is voor de gezondheid van de patiënten en hun herstel vertraagt. Dat blijkt uit twee recente publicaties.

Bruxisme: hoe ontstaat nachtelijk knarsetanden en is het schadelijk?

Bruxisme: hoe ontstaat nachtelijk knarsetanden en is het schadelijk? 24/02/2022 - Knarsetanden is het krachtig over elkaar schuiven van de tanden waarbij een knarsend geluid ontstaat. Dat heet met een duur woord ook wel bruxisme. Wanneer kan het kwaad, en wat kan je eraan doen?

Verkeerslawaai veroorzaakt ontwikkelingsachterstand kinderen

Verkeerslawaai veroorzaakt ontwikkelingsachterstand kinderen 10/06/2017 - Vijfjarigen die wonen in een omgeving met veel verkeersgeluid, lopen tot drie maanden achter in hun ontwikkeling. Dat blijkt uit recent onderzoek in Duitsland, zo meldt Vakbladvroeg.nl.

Getuigenis hypervigilantie: "Als mama ben ik voortdurend alert."

15/03/2022 -

Het geluid van je wekker bepaalt je productiviteit

Het geluid van je wekker bepaalt je productiviteit 13/02/2020 - Hoe we ’s morgens gewekt worden, heeft een grote invloed op onze productiviteit. Dat blijkt uit een studie aan de Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Nieuwe effectieve behandeling tegen oorsuizen

25/06/2012 - Een groep onderzoekers uit Maastricht, Leuven, Bristol en Cambridge heeft de effectiviteit aangetoond van een nieuwe behandeling tegen tinnitus (oorsuizen).

Milieufactoren kosten elke Vlaming één gezond jaar

Milieufactoren kosten elke Vlaming één gezond jaar 26/09/2012 - In Vlaanderen gaan jaarlijks 100.000 gezonde levensjaren verloren door ziekte of voortijdige dood ten gevolge van blootstelling aan milieufactoren.

Cannabis helpt tegen slechte herinneringen

12/08/2002 - Volgens onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Psychiatrie in Munchen zouden lichaamseigen cannabis-achtige stoffen in de hersenen een belangrijke rol spelen bij het verwerken van slechte herinneringen en bepaalde angsten kunnen verhelpen.

Wat als je overgevoelig bent voor geluid?

10/01/2020 - Hyperacusis is een aandoening van het gehoororgaan waarbij de tolerantie voor normale omgevingsgeluiden sterk is afgezwakt of zelfs volledig is weggevallen. Mensen met hyperacusis ervaren heel veel meer geluiden als te sterk en buitengewoon onaangenaam.

Is luide muziek schadelijk voor ongeboren baby?

Is luide muziek schadelijk voor ongeboren baby? 26/11/2019 - Gehoorschade bij baby’s begint al tijdens de zwangerschap. Wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan lawaai, dan heeft ook haar ongeboren baby daar last van. Daarom raadt audioloog Bart Vinck zwangere vrouwen aan om festivals te mijden.

Verkeerslawaai leidt tot hogere bloeddruk

Verkeerslawaai leidt tot hogere bloeddruk 23/11/2016 - Wie blootgesteld wordt aan de geluidshinder en vervuiling van wegverkeer loopt een groter risico op hoge bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek bij veertigduizend Europeanen dat verscheen in het European Heart Journal.

Jaarlijks tienduizend overlijdens door verkeerslawaai

Jaarlijks tienduizend overlijdens door verkeerslawaai 14/02/2015 - De blootstelling aan omgevingslawaai in Europa leidde in 2011 tot ongeveer 900 duizend gevallen van verhoogde bloeddruk en 40 duizend ziekenhuisopnames per jaar door hart- en vaatziekten en beroertes;

Dancingpersoneel wordt doof door lawaai

29/01/2005 - Personeel van bars en dancings loopt een groot risico op blijvende gehoorsbeschadiging door de blootstelling aan de luide muziek,...

Rubrieken

muziek

volgopfacebook

volgopinstagram