Zoekresultaten voor geluid (107 artikels)

RSI - test 5: verlichting, geluid en klimaat

RSI - test 5: verlichting, geluid en klimaat 5/02/2018 - Met de volgende 7 vragen kun je nagaan hoe het met de verlichting, geluid en klimaat in je werkomgeving staat.

Geluid tegen muggen heeft geen zin

23/08/2007 - Elektronische apparaten die geluid produceren om muggen af te schrikken, hebben geen enkele zin, aldus een analyse van het Cochrane-netwerk

Hoe werkt een medicijn nadat je het ingeslikt hebt?

Hoe werkt een medicijn nadat je het ingeslikt hebt? 9/07/2019 - Je hebt knallende hoofdpijn, kunt geen licht meer verdragen en elk geluid komt met een oorverdovend kabaal binnen. Je slikt een paracetamol en binnen een uur is de pijn verdwenen.

Gezondheidseffecten van geluid

Gezondheidseffecten van geluid 28/06/2011 - Een te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving kan leiden tot gezondheidsproblemen. Dat zegt het Nederlands Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu.

Eén op vijf Europeanen heeft last van nachtelijk geluid

8/11/2009 - Nachtelijke geluidshinder plaagt een op de vijf Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Nachtelijk lawaai kan slapeloosheid of slaapstoornissen veroorzaken.

Knakkende of krakende gewrichten: kan het kwaad?

Knakkende of krakende gewrichten: kan het kwaad? 13/11/2015 - Sommige mensen kunnen hun vingers doen knakken of kraken. Sommigen kunnen dat ook met de pols, de enkels of knieën en zelfs met de nek. Sommigen vinden het een vreselijk geluid, terwijl de 'knakker' het net als iets prettigs ervaart.

Speelgoed kan uw kind doof maken

27/12/2008 - Uit een onderzoek socialistische mutualiteit De VoorZorg naar speelgoed dat geluid produceert blijkt dat 93 procent onveilig is en gehoorschade kan veroorzaken als het naar het oor wordt gebracht.

Experimentele therapie gaat alzheimer te lijf met licht en geluid

Experimentele therapie gaat alzheimer te lijf met licht en geluid 27/12/2019 - Amerikaanse neurowetenschappers ontwikkelden een therapie met licht en geluid tegen alzheimer om de eiwitklonters in het brein af te breken.

Geluid heeft negatieve invloed op slaapkwaliteit

30/05/2007 - Onderzoek van het Nederlandse TNO toont aan dat verkeersgeluid een negatieve invloed heeft op de slaapkwaliteit. TNO voerde een groot onderzoek uit in twaalf woonwijken bij snelwegen, provinciale wegen en uitvalswegen met veel wegverkeer en bij drukke spoorlijnen.

Wat kan je doen als je kind angstig is?

Wat kan je doen als je kind angstig is? 12/11/2019 - Iedereen is wel eens bang, dat geldt zeker ook voor kinderen. De meest uiteenlopende dingen kunnen hen doen schrikken: een vreemd gezicht, een hard geluid, een bezoek bij de dokter, spoken onder het bed, ...

Zo leg je piepende deuren het zwijgen op

Zo leg je piepende deuren het zwijgen op 16/07/2019 - Het geluid van een piepende deur gaat door merg en been. Om zo'n schurende scharnier weer stil te krijgen, hoef je gelukkig geen handige harry te zijn. Een eenvoudige ingreep kan wonderen doen.

Bruxisme: hoe ontstaat tandenknarsen als u slaapt en is het schadelijk?

Bruxisme: hoe ontstaat tandenknarsen als u slaapt en is het schadelijk? 8/02/2018 - Tandenknarsen is het krachtig over elkaar schuiven van de tanden waarbij een knarsend geluid ontstaat. Dat heet ook bruxisme. Wanneer u de tanden krachtig op elkaar klemt, spreekt men van tandenklemmen.

Zijn windmolenparken ongezond?

Zijn windmolenparken ongezond? 7/09/2009 - Windmolens vormen mogelijk een gevaar voor de gezondheid. Het geluid en de trilling zouden onder meer kunnen leiden tot allerlei klachten, gaande van migraine, oorsuizingen, duizeligheid, ...

Het geluid van je wekker bepaalt je productiviteit

Het geluid van je wekker bepaalt je productiviteit 13/02/2020 - Hoe we ’s morgens gewekt worden, heeft een grote invloed op onze productiviteit. Dat blijkt uit een studie aan de Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Lawaai stadsverkeer verhoogt kans op hartziekten

Lawaai stadsverkeer verhoogt kans op hartziekten 17/02/2018 - Door omgevingsgeluid, vooral afkomstig van binnenstedelijk wegverkeer, hebben mensen een grotere kans op zogeheten coronaire hartziekten, zoals pijn op de borst of een hartinfarct.

Lezing: Fibromyalgie als hersenaandoening, echt of ingebeeld?

Lezing: Fibromyalgie als hersenaandoening, echt of ingebeeld? 28/05/2020 - Recent hersenonderzoek toont aan dat fibromyalgie gelinkt is aan een gebrekkige onderdrukking van pijn, geluid, licht, reuk en andere stimuli, met een veralgemeende hypersensitiviteit en uitputting tot gevolg. Prof. Dirk De Ridder vertelt alles over (eventuele) nieuwe behandelingsmethoden.

Kunnen windturbines gezondheidsklachten veroorzaken?

Kunnen windturbines gezondheidsklachten veroorzaken? 16/06/2020 - De Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens een miljard euro investeren in nieuwe windparken en het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Maar wat als er een windturbine in jouw ‘achtertuin’ komt te staan?

Is luide muziek schadelijk voor ongeboren baby?

Is luide muziek schadelijk voor ongeboren baby? 26/11/2019 - Gehoorschade bij baby’s begint al tijdens de zwangerschap. Wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan lawaai, dan heeft ook haar ongeboren baby daar last van. Daarom raadt audioloog Bart Vinck zwangere vrouwen aan om festivals te mijden.

Vlaming ervaart meer geluidshinder van verkeer

Vlaming ervaart meer geluidshinder van verkeer 4/03/2019 - In 2018 voerde het Departement Omgeving een schriftelijk leefomgevingsonderzoek uit dat peilde naar de hinder die de Vlaming ondervindt van geluid, geur en lichtvervuiling.

Verkeerslawaai leidt tot hogere bloeddruk

Verkeerslawaai leidt tot hogere bloeddruk 23/11/2016 - Wie blootgesteld wordt aan de geluidshinder en vervuiling van wegverkeer loopt een groter risico op hoge bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek bij veertigduizend Europeanen dat verscheen in het European Heart Journal.

Vanaf wanneer is geluid schadelijk en kan gehoorschade optreden?

Vanaf wanneer is geluid schadelijk en kan gehoorschade optreden? 3/03/2013 - Algemeen geldt dat geluid met een niveau onder 75 dB(A) geen permanente schade kan veroorzaken. Wanneer u die grens overschrijdt halveert de veilige periode bij elke stijging van het geluidsvolume met 3 dB.

Verkeerslawaai veroorzaakt ontwikkelingsachterstand kinderen

Verkeerslawaai veroorzaakt ontwikkelingsachterstand kinderen 10/06/2017 - Vijfjarigen die wonen in een omgeving met veel verkeersgeluid, lopen tot drie maanden achter in hun ontwikkeling. Dat blijkt uit recent onderzoek in Duitsland, zo meldt Vakbladvroeg.nl.

Geluidsoverlast vermindert prestaties kinderen

20/01/2008 - Kinderen die in de omgeving van een luchthaven wonen, scoren minder goed op aandachts- en geheugentests. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht onder 2844 kinderen uit het basisonderwijs in de omgeving van drie Europese luchthavens.

Wonen & gezondheid (5/14): Geluid

Wonen & gezondheid (5/14): Geluid 22/12/2004 - Afgaand op de vele klachten vormt lawaai een belangrijke bedreiging van hun welzijn en levenskwaliteit.

Lawaai in ziekenhuizen vertraagt genezing

Lawaai in ziekenhuizen vertraagt genezing 8/07/2012 - Onze ziekenhuizen zijn te luidruchtig, wat nadelig is voor de gezondheid van de patiënten en hun herstel vertraagt. Dat blijkt uit twee recente publicaties.

Nieuwe effectieve behandeling tegen oorsuizen

Nieuwe effectieve behandeling tegen oorsuizen 25/06/2012 - Een groep onderzoekers uit Maastricht, Leuven, Bristol en Cambridge heeft de effectiviteit aangetoond van een nieuwe behandeling tegen tinnitus (oorsuizen).

Wat als je overgevoelig bent voor geluid?

Wat als je overgevoelig bent voor geluid? 10/01/2020 - Hyperacusis is een aandoening van het gehoororgaan waarbij de tolerantie voor normale omgevingsgeluiden sterk is afgezwakt of zelfs volledig is weggevallen. Mensen met hyperacusis ervaren heel veel meer geluiden als te sterk en buitengewoon onaangenaam.

Knallende ballon maakt evenveel geluid als pistoolschot

Knallende ballon maakt evenveel geluid als pistoolschot 16/02/2017 - Een ballon die opgeblazen wordt tot hij kapot springt, maakt even veel lawaai als een pistool dat vlak naast het oor wordt afgeschoten. Dit kan blijvende gehoorschade veroorzaken. Dat blijkt uit een experiment aan de University of Alberta (Canada) gepubliceerd in het vakblad Canadian Audiologist.

Geluidshinder leidt tot grote gezondheidsschade

11/04/2007 - De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) waarschuwt in een nieuwe brochure voor ernstige gezondheidsschade door geluidsoverlast.

MP3 gebruikers riskeren gehoorverlies

15/09/2005 - MP3 gebruikers lopen een verhoogd risico op permanente gehoorbeschadiging, vrezen Australische experts.

Rubrieken

muziekpub