Zoekresultaten voor kinkhoest (31 artikels)

Gratis vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangeren en andere volwassenen

Gratis vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangeren en andere volwassenen 1/07/2014 - Vanaf 1 juli 2014 kunnen zwangeren en andere volwassenen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest. De Vlaamse overheid wil zo het stijgend aantal gevallen van kinkhoest terugdringen. In 2013 waren er 650 meldingen van kinkhoest, terwijl er dat in 2011 nog maar 143 waren.

Wie moet zich laten vaccineren tegen kinkhoest (Pertussis)?

9/01/2013 - Kinkhoest (Pertussis) is een ernstige besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Volwassenen kunnen kinkhoest ongemerkt overdragen op een kwetsbare baby. Voor bijna de helft van de gevallen van kinkhoest bij baby's zijn de ouders de bron van infectie.

Campagne zwangerschap en kinkhoestvaccinatie

30/08/2014 - Kinkhoest is de laatste jaren aan een opmars bezig en treft steeds meer jonge baby’s, soms met fatale gevolgen. Op advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) laten zwangere vrouwen zich daarom best tijdens elke zwangerschap vaccineren tegen kinkhoest.

Waarom moeten zwangeren zich laten vaccineren tegen kinkhoest?

Waarom moeten zwangeren zich laten vaccineren tegen kinkhoest? 3/09/2015 - Kinkhoest of pertussis is een ernstige, besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby’s gevaarlijk is, en zelfs dodelijk kan zijn. De bacterie die kinkhoest veroorzaakt maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die wel drie maanden kunnen aanhouden.

Kinkhoest rukt op in Vlaanderen

Kinkhoest rukt op in Vlaanderen 12/02/2013 - Het aantal gevallen van kinkhoest lag vorig jaar bijna drie keer zo hoog als in 2011. In 2012 kreeg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ongeveer 348 meldingen van kinkhoest.

Te weinig zwangere vrouwen laten zich vaccineren tegen kinkhoest en griep

Te weinig zwangere vrouwen laten zich vaccineren tegen kinkhoest en griep 19/09/2014 - Sinds 1 juli 2014 kunnen zwangere vrouwen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest bij hun arts of gynaecoloog. Dat is nodig, toont een Leuvense studie aan.

Waarom laat je je best opnieuw vaccineren tegen kinkhoest?

22/11/2014 - In een nieuwe aanbeveling pleit de Hoge Gezondheidsraad ervoor om alle volwassenen in te enten tegen kinkhoest.

Volwassenen die met kinderen omgaan moeten zich laten vaccineren tegen kinkhoest

30/11/2010 -

Zwangeren en hun familie laten zich best inenten tegen kinkhoest

16/06/2013 - Vorig jaar is in Vlaanderen het aantal gevallen van kinkhoest of pertussis sterk gestegen. Waar in voorgaande jaren maximaal een tiental gevallen per maand werden gesignaleerd, steeg dat aantal in 2012 tot 20 à 30 per maand.

Kinkhoest: symptomen, preventie en behandeling

Kinkhoest: symptomen, preventie en behandeling 26/08/2021 - Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen, gekenmerkt door hevige en aanhoudende hoestbuien. Ze wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis die leeft in de mond, de neus en de keel van een besmet persoon.

Zuigelingenvaccinatie verhoogt de kans op astma niet

2/05/2005 - Vaccinatie van zuigelingen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio verhoogt niet het risico op astma of allergie op latere leeftijd,...

Hoe is het om een infectieziekte te hebben?

Hoe is het om een infectieziekte te hebben? 6/07/2017 - Kinkhoest, hepatitis B of een voedselinfectie... Hoe is het om dit te hebben? Wat kun je doen om het te voorkomen? Thuisarts.nl en het RIVM ontwikkelden samen een serie van tien korte films over verschillende infectieziekten.

Herhalingsinenting tegen kinkhoest in het derde jaar secundair onderwijs

7/02/2009 - Vanaf dit jaar krijgen alle kinderen in het derde jaar van het secundair onderwijs (of van het geboortejaar 1994 in het Bijzonder Onderwijs) gratis het nieuwe gecombineerde vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (Boostrix®).

Een verkoudheid tijdens de zwangerschap: wat kan je doen?

Een verkoudheid tijdens de zwangerschap: wat kan je doen? 14/02/2023 - Tijdens een zwangerschap is je weerstand verzwakt en kan je gemakkelijker een infectie zoals een verkoudheid oplopen. Dat is meestal niet gevaarlijk, ook niet voor de baby. Het geneest ook meestal vanzelf na enkele dagen, maar het kan wel flink vervelend zijn.

Welke vaccinaties worden aangeraden tijdens de zwangerschap?

10/08/2021 -

Europese Commissie pleit voor betere samenwerking inzake vaccinatie

Europese Commissie pleit voor betere samenwerking inzake vaccinatie 25/05/2018 - Steeds meer Europeanen zijn niet gevaccineerd tegen ziektes als de mazelen, difterie, kinkhoest, tetanus en rodehond, met risico’s voor de volksgezondheid.

Eerste vaccin tegen rotavirus (Rotarix®) is beschikbaar in België

12/07/2006 - Sinds 1 juni 2006 is in België een oraal vaccin tegen rotavirus (Rotarix®) op de markt.

Nederland vreest polio

11/06/2004 - In Nederland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) artsen opgeroepen om alert te zijn op polio.

Geen verband tussen DTP-vaccin en wiegendood

10/04/2001 -

Tien vooroordelen over vaccins

Tien vooroordelen over vaccins 29/06/2018 - Er doen heel wat misvattingen de ronde over vaccinatie bij kinderen en volwassenen. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola publiceerde een overzicht van tien frequente foutieve opvattingen over vaccins.

Reizen tijdens zwangerschap: welke vaccinaties hebt u nodig?

Reizen tijdens zwangerschap: welke vaccinaties hebt u nodig? 6/08/2015 - Voor een reis naar een exotische bestemming hebt u een aantal vaccinaties nodig. Bespreek dit vooraf met uw arts of vraag gespecialiseerd reisadvies. Zo mogelijk worden alle vaccinaties toegediend vóór de zwangerschap.

Wat kan je doen als je kind ’s nachts blijft hoesten?

Wat kan je doen als je kind ’s nachts blijft hoesten? 21/10/2022 - Door te hoesten probeert ons lichaam slijmen, virussen en bacteriën uit onze luchtwegen te krijgen. Het is dus een nuttige reflex die we beter niet onderdrukken. Al kan een hoest natuurlijk wel vervelend zijn. Zeker 's nachts. Wat kan je op zo’n moment doen om het hoesten te stoppen?

Stel vaccinaties niet uit omwille van het coronavirus

Stel vaccinaties niet uit omwille van het coronavirus 21/04/2020 - Ook tijdens de COVID-19 epidemie is het belangrijk de aanbevolen vaccinaties op de aanbevolen vaccinatiemomenten te laten toedienen. Uitstel van vaccinatie leidt tot uitstel van de immuniteit.

Vaccinaties op het werk

Vaccinaties op het werk 2/05/2019 - Sommige jobs brengen meer risico op infectie met zich mee dan anderen. Voer jij een van onderstaande beroepen uit? Loop dan langs bij je huisarts voor het correcte vaccin of bespreek dit met de bedrijfsarts van de arbeidsgeneeskundige dienst.

Alles wat je moet weten over het preconceptioneel consult

12/09/2019 -

Welke gezondheidsrisico’s loopt u? Laat u gratis preventief onderzoeken door uw huisarts

Welke gezondheidsrisico’s loopt u? Laat u gratis preventief onderzoeken door uw huisarts 28/03/2014 - Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kunt u zich één keer per jaar gratis preventief laten onderzoeken door de huisarts die uw Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert.

Postpoliosyndroom

3/10/2013 - In België wordt het aantal mensen die vroeger polio hebben gehad geschat op 8.000 tot 15.000. Een aantal onder hen lijden 30 tot 40 jaar na hun aanvankelijke infectie aan het zg. postpoliosyndroom (PPS).

Zwangerschap en infectieziekten

1/11/2000 - Gedurende de zwangerschap kunnen bij de zwangeren bepaalde infectieuse aandoeningen optreden, welke op een of andere manier schade aan de zwangerschap kunnen berokkenen. De aard van de schade is afhankelijk van het soort infectie en voornamelijk ook van de duur van de zwangerschap.

Vaccinatie tegen polio aanbevolen voor reizigers naar Israël

6/07/2013 - Het Nederlandse Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) raadt iedereen die naar Israël reist aan om zich te laten vaccineren tegen polio (kinderverlamming).

Reisadviezen voor voetballiefhebbers die naar Brazilië reizen

4/04/2014 - De Belgische Wetenschappelijke Studiegroep Reizigersgeneeskunde heeft een aantal adviezen opgesteld voor de voetballiefhebbers die in juni voor het WK Voetbal 2014 naar Brazilië reizen.

volgopfacebook

volgopinstagram