Alles over biologische fenomenen

Wat?

Biologische processen, eigenschappen en kenmerken van het gehele organisme in een mens, dier, micro-organismen en planten, en van de biosfeer.

Nieuws

Verwarming lager zetten helpt om te vermageren

Verwarming lager zetten helpt om te vermageren

10/04 Wij brengen ongeveer 90 percent van onze tijd binnenshuis door, in goed verwarmde woonkamers en kantoren. Het gevolg daarvan is dat ons lichaam zelf geen inspanningen meer moet doen om de lichaamstemperatuur op peil te houden.

lees meer »

Nederlandse Gezondheidsraad wil gifvrije zones rond velden waar gespoten wordt

Nederlandse Gezondheidsraad wil gifvrije zones rond velden waar gespoten wordt

30/03 De Nederlandse Gezondheidsraad vraagt extra maatregelen om mensen die rond landbouwbedrijven wonen waar veel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals in de fruit- en bollenteelt, te beschermen tegen blootstelling.

lees meer »

Windmolens zijn geen gevaar voor de gezondheid

Windmolens zijn geen gevaar voor de gezondheid

23/03 Mensen die in de buurt wonen van windmolens klagen soms van geluidsoverlast en slaap- en concentratieproblemen. Ook bij protestacties tegen de komst van windmolens worden vaak gezondheidsargumenten ingeroepen.

lees meer »

Dossiers

Hoogteziekte: hoofdpijn in de bergen

Hoogteziekte: hoofdpijn in de bergen

09/02 U bent net toegekomen op uw vakantiebestemming in de bergen. Maar als u 's morgens opstaat, hebt u barstende hoofdpijn en voelt u zich misselijk. De kans is groot dat u kampt met hoogteziekte

lees meer »

Luchtvervuilende stoffen en hun impact op de gezondheid

Luchtvervuilende stoffen en hun impact op de gezondheid

19/12 Er verschijnen steeds meer studies over de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid. De voornaamste boosdoeners zijn fijn stof en schadelijke stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en ozon (smog).

lees meer »

Bescherming tegen bliksem

Bescherming tegen bliksem

06/08 Wanneer iemand direct of indirect getroffen wordt door de bliksem, is er een kans van ongeveer 50% dat hij/zij het overleeft.

lees meer »

pub

Wat denk je ?

Bij een CO-vergiftiging word je een gasgeur gewaar.
   juist
   niet juist

Videokanaal

Hoe kan eenzijdige doofheid opgelost worden? <p>Lijdt u aan Single Sided Deafness of eenzijdige doofheid? Met andere woorden hoort u niet aan één kant, ...</p>

Lijdt u aan Single Sided Deafness of eenzijdige doofheid? Met andere woorden hoort u niet aan één kant, ...

Bekijk het filmpje »

pub