Chloramphenicol in honing

Laatst bijgewerkt: maart 2002

nieuws Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bekwam de resultaten van analyses uitgevoerd op Chinese honing en hiermede vermengde honing die zich in de Belgische handel bevindt. Het Agentschap voerde deze testen uit bezorgdheid uit gezien het gebrekkig toezicht op het gebruik van diergeneesmiddelen en chloramphenicol in het bijzonder in China.

Deze meest recente resultaten wezen op de aanwezigheid van het antibioticum chloramphenicol in meerdere soorten monsters: zowel van de ingevoerde ruwe honing als van de honing zoals te vinden in de handel.

Het meest gekende risico verbonden aan chloramphenicol is een vorm van bloedarmoede maar er worden ook kankerverwekkende eigenschappen aan toegeschreven. Rekening houdend met de vastgestelde lage gehaltes van het antibioticum in de honing mag men echter stellen dat het onmiddellijk gevaar voor de consument uiterst klein is.

Desalniettemin is de aanwezigheid van het chloramphenicol in de voeding in de Europese Unie onwettelijk en onaanvaardbaar. Om die reden besliste het Agentschap de besmette voorraden ruwe honing in beslag te nemen. De gemengde honing wordt in nauw overleg en samenwerking met de producenten en de distributiesector, overeenkomstig het voorzorgsprincipe, uit de rekken genomen. Partijen die vrij bevonden worden van chloramphenicol mogen vervolgens opnieuw in de handel gebracht worden. Honing waarin zich geen grondstoffen van Chinese origine bevinden, valt niet onder deze maatregel.

Gezien het zoals reeds gezegd beperkt onmiddellijk gevaar voor de consument mag deze de reeds eerder aangekochte honing, van welke oorsprong dan ook, verbruiken. Dit advies geldt ook voor producten waar honing in werd verwerkt daar het risico in deze gevallen nog kleiner is.

Nieuwe Chinese honing mag momenteel Europa niet binnen gezien er sinds 14 maart 2002 voor dit land een invoerverbod geldt voor bijna alle producten van dierlijke oorsprong.
Bron: Ministerie van sociale zaken
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram