Reisbijstandsverzekering geen overbodige luxe

Laatst bijgewerkt: juni 2011

nieuws Een goede reisbijstandsverzekering is zeker geen overbodige luxe bij verre of langere reizen.
Er bestaan tijdelijke reisverzekeringen en jaarformules. Een tijdelijke reisverzekering verzekert u voor de duur van één reis. Een jaarverzekering verzekert u voor alle reizen die u in de loop van een jaar maakt. Jaarpolissen zijn interessant als u meerdere malen naar het buitenland reist, ook al is het zeer kort. De reizen mogen meestal niet langer duren dan 3 of 4 maanden. Voor langere reizen moet u bijbetalen. Er zijn polissen voor één persoon of voor het hele gezin. Een reisbijstandsverzekering voor een voertuig dekt altijd ook de personen in de wagen.

Informeer vooraf grondig naar de algemene voorwaarden van de verzekering, de beperkingen en uitsluitingen, om onaangename verrassingen op reis te vermijden. Kijk nauwgezet welke zaken de polis dekt in het kader van personenbijstand, bagageverzekering, bijstand voertuigen en bijstandsverlening thuis.

Personenbijstand
• Controleer voor elk vertrek naar het buitenland hoe ver de dekking van uw verzekering reikt (Europese Unie of hele wereld). De meeste contracten zijn geldig voor de hele wereld, met een algemene uitzondering voor de landen die in staat van oorlog zijn.
• Dekt de polis repatriëringskosten van uzelf, of ook de reiskosten of het verblijf van een naast familielid? Vervroegde terugkeer wegens dringende reden of verlenging van verblijf wegens medische redenen? Familiale bijstand bij hospitalisatie? Versturen van geneesmiddelen en protheses (bril, hoorapparaat, prothesen...).
• Kosten ten gevolge van een reeds bestaande aandoening worden soms uitgesloten of slechts gedeeltelijk terugbetaald. Zijn de kosten van eventuele medische problemen die verband houden met een zwangerschap gedekt?
• Tot welk bedrag worden de medische kosten vergoed ten gevolge van ziekte of lichamelijk ongeval? Is de aangeboden verzekering voldoende voor het land dat u zult bezoeken? Een geplafonneerde tussenkomst van 5.000 euro schiet in veel gevallen tekort. In landen waar de geneeskundige verzorging zeer duur is, zoals in de Verenigde Staten, kan het ‘plafond’ van de terugbetaling snel overschreden zijn. Worden de ambulante zorgen terugbetaald? Hebt u een ziekenhuisopnameverzekering die de kosten voor een eventuele ziekenhuisopname dekt, dan betalen die in het buitenland veelal mee aan het bedrag dat niet door het ziekenfonds betaald wordt.
• Juridische bijstand verkeer en voorschieten strafrechtelijke borgsom?
• Tot welk bedrag worden de kosten vergoed voor nazorg in België na een ongeval in het buitenland?
• Zeker als u aan risicovolle sporten doet is een goede reis- en ziektekostenverzekering belangrijk. Controleer welke kosten de verzekering vergoedt bij ongevallen bij bepaalde sporten en in welke gebieden u verzekerd bent. Ongevallen door gevaarlijke sporten (zoals bergbeklimmen, skiën, diepzeeduiken, bungeejumpen, rafting…) zijn vaak niet verzekerd. Welke sporten, verschilt van verzekering tot verzekering. Soms is er een extra premie mogelijk voor dekking voor wintersport en risicovolle sporten. De kosten bij een sportongeval kunnen vaak heel hoog zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de kosten van een helikopter als u van een berghelling moet worden gehaald, of met een vliegtuig gerepatriëerd moet worden. Er zijn weinig contracten die in de verzekeringspolis de kosten opnemen voor hulpverlening en/of opsporing in zee of in de bergen. Zo nodig kunt u ter plaatse een verzekering aangaan voor de sport die u beoefent.

Bagageverzekering
De tussenkomst van de maatschappij die u vervoert, is beperkt tot het strikte minimum en dekt dus niet de werkelijke waarde van uw bezittingen. Een goede bagageverzekering vergoedt ook de kosten voor aankopen van de eerste noodzakelijke voorwerpen tot een bepaald bedrag.

Bijstand voertuigen
De bijstand aan voertuigen waarborgt pechverhelping ter plaatse of het slepen van het voertuig ten gevolge van panne of een ongeluk. Die waarborgen zijn een aanvulling op uw verplichte verzekering BA-auto en op een omniumverzekering.
• Dekt de waarborg pech en ongeval? Tot welk bedrag wordt de pechverhelping vergoed?
• Bijstand in afwachting van herstelling: voortzetten van de reis met een vervangingswagen, verblijf ter plaatse?
• Voorziet de polis repatriëring van uw wagen door een vervangingschauffeur? Repatriëring van de inzittenden?
• Bijstand in geval van diefstal van het voertuig
• Opsturen van wisselstukken?
• Is rechtskundige of technische bijstand inbegrepen?

Bijstandsverlening thuis
Een goede reisbijstandsverzekering vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp en voorziet in kinderopvang wanneer u in het ziekenhuis moet verblijven na repatriëring.

• Vermijd onnodige kosten die kunnen voortvloeien uit te veel verzekering. U doet er best aan om, vóór het afsluiten van een reisbijstandsverzekering, te controleren of u nog niet voor dezelfde risico's gedekt bent door een andere verzekering: aanvullende verzekering van het ziekenfonds, kredietkaart, autoverzekering, hospitalisatieverzekering...
• Uw hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de terugbetaling van de medische kosten in het buitenland als u gehospitaliseerd bent (geen ambulante zorgen of dagverblijven). Meestal zal ze ook de organisatie van de hulpverlening niet vergoeden, noch de repatriëring van de verzekerde en zijn medereizigers terugbetalen.
• De verzekeringen bij een creditcard of inbegrepen in de reissom waarborgen meestal een beperkte tussenkomst, soms alleen bij ongevallen. Bovendien moet de houder van de creditcard zijn reis vaak in zijn geheel betaald hebben met zijn kaart. In vele gevallen volstaat de basisdekking dus niet om de medische kosten en de nabehandelingskosten te betalen. De dekking is meestal ook persoonsgebonden.
• De bijstand via het ziekenfonds bestaat uit zowel dringende medische bijstand (verzorging en ziekenhuisopname) als repatriëring. De bijstand is altijd beperkt tot reizen van maximaal 3 maanden. Sommige ziekenfondsen voorzien wereldwijd dezelfde dekking, andere maken een onderscheid tussen reizen in Europa en reizen in andere landen. Soms is de tussenkomst beperkt tot een maximumbedrag. De bijstand die de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds biedt, beperkt zich altijd tot personen en slaat nooit op voertuigen. Voor reizen met uw eigen wagen is die verzekering dus in elk geval ontoereikend. Informeer vooraf bij uw ziekenfonds welke kosten precies gedekt zijn.
• Sommige patiëntenverenigingen zoals bv. de Vlaamse Diabetes Vereniging, bieden speciale reisbijstandsverzekeringen aan voor hun leden.

Noteer polis- en noodnummers
Neem kopieën mee van uw polissen (reisbijstand, ziekenhuisopname…) en noteer alle polisgegevens en telefoonnummers op een aparte plaats.

Reageer meteen bij een schadegeval
Mocht zich een probleem voordoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Meestal moet u binnen een bepaalde periode uw schade-aanvraag indienen.
• In alle gevallen moet u eraan denken dat u altijd een voorafgaand akkoord van uw verzekeringsmaatschappij moet hebben alvorens u kosten maakt, zoniet kan zij weigeren om die kosten te haren laste te nemen.
• Zo u het volledige bedrag van de kosten voor medische verzorging en ziekenhuisopname in het buitenland betaalt, moet u het bewijs bijhouden. Het is immers mogelijk dat sommige kosten bij uw terugkeer toch worden terugbetaald.

Morgen: Reisbijstand via de alarmcentrale MUTAS
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram