ad

Drugs en kalmeringsmiddelen in oppervlaktewater

Laatst bijgewerkt: mei 2011
medic-watervervuil-170_400_05.jpg

nieuws In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn zeer lage concentraties van amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, opiaten en cocaïne gevonden. De meeste stoffen worden verwijderd of sterk in concentratie verlaagd tijdens de drinkwaterzuivering. In het drinkwater zijn dan uiteindelijk nog drie stoffen terug te vinden, allen kalmeringsmiddelen. Er worden geen gezondheidskundige risiconormen voor drinkwater overschreden. Dat zegt het Nederlandse RIVM in een pas gepubliceerd rapport.

Een groot deel van de onderzochte stoffen in de Maas en Rijn komt vanuit het buitenland naar Nederland, maar ook het afvalwater van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties levert een bijdrage. Behalve oppervlaktewater en drinkwater is ook het stedelijke afvalwater onderzocht. De concentraties stoffen in het Nederlandse afvalwater blijken vergelijkbaar te zijn met die van andere West-Europese landen.
Een interessante bijkomstigheid bleek dat het met behulp van de gemeten concentraties ook mogelijk is om de cocaïne consumptie in een aantal steden in te schatten en met elkaar te vergelijken.
In totaal werden 65 watermonsters onderzocht op de aanwezigheid van 37 verschillende drugs en afbraakproducten.
ad


pub