Overstromingen: gezondheidsadviezen over groenten uit de tuin, putwater en water in huis

Laatst bijgewerkt: maart 2011

nieuws Bij overstromingen worden microbiële en chemische verontreinigingen meegevoerd met het water.
Microbiologische verontreiniging
Bij overstromingen wordt zowel regenwater, beek-/rivierwater, rioolwater als water uit septische putten meegevoerd. Dit water is belast met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat meestal om niet-ziekteverwekkende bacteriën, amoeben en organismen die op waterbodems leven, maar ook ziekteverwekkende bacteriën en virussen zullen voorkomen. Het is niet geweten of deze laatste organismen bij overstromingen in grotere hoeveelheden voorkomen dan normaal in rivierwater.

Chemische verontreiniging
Het water kan bij overstromingen chemische stoffen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven op de oppervlakten van materialen en bodems waarmee het water in contact is geweest.

Wat als mijn groentetuin is overstroomd?

De groenten uit moestuinen die overstroomd zijn, zijn niet meer geschikt voor consumptie. Dit geldt ook voor groenten die in de tuin bewaard worden zoals wortelen en witloof. Deze groenten mogen ook niet gecomposteerd worden.
Ook later kunnen er, afhankelijk van de samenstelling van het slib, eventueel nog problemen voorkomen. Om te weten of de bewoners van de getroffen gebieden in de toekomst nog gezonde groenten kunnen telen in hun moestuin, kunnen monsternames en analyses nodig zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid laat momenteel de bodem van moestuinen testen in de getroffen gebieden.

Wat als mijn drinkwater afkomstig is van putwater?

Het agentschap raadt ten stelligste af om water uit putten die overstroomd zijn geweest als drinkwater te gebruiken. Het agentschap adviseert om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten analyseren. Voor gebruikers van drinkwaterputten op plaatsen waar geen aansluiting aan het leidingwater mogelijk is, kan het water worden geanalyseerd en beoordeeld door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat kan via een aanvraag bij de gemeente.
Ook water uit regenwatercisternen wordt afgeraden voor gebruik.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en de vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat, naast de voor de hand liggende en al uitgevoerde schoonmaak, dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater is toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water).
Om te drogen moet het huis zo goed mogelijk worden verwarmd en geventileerd. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.
Meer info: www.zorg-en-gezondheid.be
Wil je stoppen met roken? Wil je stoppen met roken?
Stichting tegen Kanker

Wist je dat het beter gaat met de steun van een vriend? Stichting tegen Kanker biedt je de ondersteuning die je nodig hebt om door te zetten d.m.v. een buddy. Zin om het te proberen ?

Schrijf je hier GRATIS in

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram