Langzaam ademhalen tegen stress

Laatst bijgewerkt: maart 2011
vr-relax-170_400_03.jpg

tips Gestresseerde mensen ademen meestal sneller en minder diep in. In extreme gevallen kan zelfs hyperventilatie optreden. Ademhalingsoefeningen waarbij je langzaam en zo diep mogelijk inadement, en waarbij je bij voorkeur via de buik probeert te ademen, kunnen helpen om te ontspannen. Bij borstademhaling trekken de spieren tussen de ribben zich samen. Hierdoor gaat de borstkas omhoog en wordt deze groter en wordt er lucht in de longen gezogen. Bij buikademhaling gaat het middenrif naar beneden, zodat de ruimte in de borstholte groter wordt. Vervolgens wordt er lucht in de longen gezogen. Bij deze manier van ademhalen zet de buik een beetje uit, omdat de organen naar voren worden gedrukt. Het kost minder inspanning dan borstademhaling. Bovendien werkt buikademhaling kalmerend.

Dat werd recent nog aangetoond in een onderzoek aan de Universiteit van Groningen bij 14 moeders van kinderen met aandacht- en gedragsproblemen. De moeders leerden een regelmatig, langzaam ademhalingsritme. Met behulp van o.m. biofeedback is de directe invloed op het hartritme inzichtelijk gemaakt. Een half uur oefenen bleek voldoende om de hartcoherentie – de regelmaat in de variatie van het hartritme en dat gerelateerd is aan een evenwichtstoestand - te verdubbelen. Twee uur trainen en vijf keer per dag een halve minuut oefenen in een tijdsperiode van twee weken bleek voldoende voor stressvermindering op het niveau van hart, ademhaling, hersenactiviteit, emoties en cognities.

Ademhalingsoefening:
• Ga ontspannen op je rug liggen
• Adem langzaam maar zo diep mogelijk in
• Hou dit even vast
• Ontspan en adem vanzelf weer uit (dus het er niet uit persen).

zie ook artikel : Hyperventilatieverschenen op : 14/03/2011
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt