Navelstrengbloed afstaan kan levens redden

Laatst bijgewerkt: februari 2011
navelstreng-170_400_03.jpg

nieuws De stamcellen die in navelstrengbloed zitten, kunnen een leven redden. Voor patiënten met leukemie of andere bloedziekten biedt een transplantatie met stamcellen vaak een laatste kans op overleven wanneer de klassieke behandelingen niet aanslaan.
Transplantatie van stamcellen uit navelstrengbloed werd ontwikkeld als alternatief voor de transplantatie van stamcellen uit beenmerg of bloed.

Navelstrengbloed is het bloed dat achterblijft in de navelstreng en de moederkoek. Dit navelstrengbloed is relatief rijk aan bloedvormende voorlopercellen en stamcellen. Dit bloed heeft geen functie meer voor moeder of kind en wordt met de moederkoek gewoon verwijderd en weggegooid.
Door het bloed te verzamelen kort na de geboorte en de stamcellen te verrijken in het laboratorium, kan men deze stamcellen invriezen. Deze kunnen dan bewaard worden voor gebruik bij een patiënt die een stamceltransplantatie nodig heeft.

Het verzamelen van 70 tot 200 ml navelstrengbloed gebeurt nadat de baby geboren is. Het is gemakkelijk uit te voeren bij de bevalling. Het heeft geen enkele invloed op de bevalling en houdt geen nadeel in voor u of voor uw baby. Het kan gebeuren in de verloskamer of in een nabijgelegen ruimte nadat de navelstreng is doorgeknipt, maar voor de moederkoek is geboren. Het bloed uit de navelstreng loopt vrij af via een naald in een zakje.

Hoe staat u navelstrengbloed af?
Het navelstrengbloed wordt door de moeder vrijwillig en zonder vergoeding aan de navelstrengbloedbank ter beschikking gesteld.

Voor de bevalling
U moet een formulier invullen met vragen over erfelijke aandoeningen en ziekten bij u en in uw familie, en het toestemmingsformulier ondertekenen.

Tijdens bevalling
Bij de moeder wordt er bloed afgenomen, dat onderzocht wordt op een aantal bloedoverdraagbare ziekten.
Navelstrengbloed wordt na de geboorte van uw kind afgenomen.

Zes maanden na de bevalling wordt bij de moeder opnieuw bloed afgenomen voor een controle op virusaandoeningen. Om bepaalde erfelijke aandoeningen uit te sluiten wordt ook de baby onderzocht. Er wordt geen bloed bij de baby afgenomen. Al die tijd blijft het navelstrengbloed in afzondering. Pas als alle resultaten van kwaliteitscontrole en overige karakteristieken gekend en beoordeeld zijn, wordt het navelstrengbloed vrijgegeven voor eventueel gebruik.

Meer info
www.tegenkanker.be/leukemie_en_navelstrengbloedbanken
www.mdpb.be/NL/Stamcellen/Navelstrengbloed/
www.uzleuven.be/navelstrengbloedbankverschenen op : 01/03/2011 , bijgewerkt op 28/02/2011


pub