ad

Sneller inleiden bevalling bij hoge bloeddruk

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Bij zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) is het beter om op het einde van de zwangerschap (vanaf 37 weken) de bevalling in te leiden dan om af te wachten. Daardoor wordt de kans op complicaties bij de moeder verkleind en neemt het aantal keizersneden af, terwijl de gezondheid van het kind hetzelfde is.

Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling Gynaecologie en Obstetrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Bij de 756 vrouwen met verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging die aan het onderzoek deelnamen daalde de kans op complicaties van 44% naar 31%. Ook nam het aantal keizersneden af van 19% tot 14% door de bevalling op te wekken. De gezondheid van het kind bij het opwekken van de bevalling is gelijk aan die bij het afwachtende beleid.
ad


pub