ad

Zijn oudere mannen minder vruchtbaar?

Laatst bijgewerkt: januari 2011
ouder-jong-170_01.jpg

nieuws In tegenstelling tot de eicellen bij vrouwen raakt het zaad van mannen niet op. Mannen kunnen dus tot op hoge leeftijd kinderen verwekken. Toch gaan ook bij mannen de voortplantingsfuncties met het ouder worden achteruit. Vanaf 50 jaar worden de zaadcellen minder beweeglijk en neemt het volume van het sperma af. Het aantal afwijkende zaadcellen neemt licht toe. Dit maakt mannen minder vruchtbaar. Voor mannen met een matige zaadkwaliteit kan dit het verschil maken tussen vruchtbaar en verminderd vruchtbaar.

Daarnaast komen er in de leeftijdsgroep van vijftigplussers meer seksuele stoornissen voor en is de seksuele frequentie wat verlaagd. Binnen die leeftijdscategorie komen ook meer andere ziekten, zoals diabetes, nierziekten, hart- en vaataandoeningen voor. Deze ziekten of de behandeling ervan, kunnen een negatieve weerslag hebben op het seksuele functioneren, wat er op zijn beurt kan voor zorgen dat de voortplanting moeilijker verloopt.
Tenslotte neemt ook de kans op een kind met een aangeboren afwijking lichtjes toe.
ad


pub