Koorts bij kinderen: waarop moet je letten?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Zeker bij jonge kinderen zijn de hoogte, het verloop en de duur van de koorts onvoldoende voorspellend voor de aard en de ernst van de infectie. Daarom moet onder de 3 jaar vooral het ziektebeeld goed opgevolgd worden en niet alleen maar de koorts. Door de algemene toestand van het kind nauwkeurig te observeren, kan je de kans op een ernstige infectie inschatten.

Opvolgen algemene toestand (ook tijdens de slaap)
• Opvolgen van de vochtbalans (opname en afgifte van vocht):
• frequenter aanleggen bij borstvoeding; frequenter een klein flesje aanbieden bij kunstvoeding; bij grotere kinderen wordt water aangeboden.
• de eetlust opvolgen
• de urineproductie opvolgen.

Naast de tekenen van koorts kunnen ook tekenen eigen aan de infectie optreden, bv.:
• hoesten bij een infectie van de luchtwegen
• oorpijn bij een oorontsteking
• huiduitslag bij windpokken
• diarree bij darmontsteking.

Alarmsignalen of toxische tekenen:
• uitdroging (dehydratie): ingevallen fontanel, minder urineproductie, droge slijmvliezen. Door hun relatief groot lichaamsoppervlak en daardoor relatief groter vochtverlies is de kans op dehydratie bij zuigelingen groter, zeker als de koorts met braken en diarree gepaard gaat.
• verminderde huiddoorbloeding (grauwe of bleke kleur)
• minder efficiënte ademhaling (kreunen, snel, oppervlakkig of moeilijk ademen)
• abnormaal wenen (hoge schrei, zwakke schrei)
• sufheid, verwardheid, moeilijk wakker krijgen
• versneld hartritme
• verlaagde bloeddruk
• roodblauwe puntvormige huidbloedingen (kan wijzen op hersenvliesontsteking)
•stuipen

zie ook artikel : Koorts

zie ook artikel : Koorts bij kinderen: wanneer een arts raadplegen?


bron: Kind & Gezinpub