ad

Leidraad voor ziektebeeldinformatie door farmaceutische bedrijven

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws In Nederland is een leidraad uitgewerkt voor het geven van informatie over ziekten, behandelmogelijkheden en geneesmiddelen. Deze heeft tot doel ongewenste promotie te vermijden, terwijl de patiënt wel optimaal geïnformeerd kan worden.
Reclame voor geneesmiddelen die alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn, en die gericht is op het algemeen publiek, is in Nederland, net als in België verboden. Het geven van informatie over ziekten, behandelmogelijkheden en de rol van geneesmiddelen daarbij, echter niet. Deze informatie blijkt waardevol te zijn voor patiënten. In de praktijk bleken eerder afgesproken regels over reclame en voorlichting onduidelijk en tot discussies te leiden. Zo was er kritiek op bepaalde zelftests op websites van farmaceutische bedrijven en voerde de Consumentenbond actie tegen wat zij symptoomreclame noemt.
Daarom is nu een gedragscode opgesteld. De leidraad is van toepassing op alle informatie over voorschrijfplichtige geneesmiddelen gericht op het algemene publiek, van patiëntenbrochures tot algemeen toegankelijke websites.
De belangrijkste bepalingen van de leidraad zijn de volgende:
- De informatie moet compleet en evenwichtig zijn.
- Patiëntenervaringen (“testimonials”) met vergelijkingen van de situatie voor en na de behandeling, zijn niet toegestaan.
- Tests voor zelfdiagnose zijn alleen toegestaan als ze wetenschappelijk onderbouwd zijn.
- Beeldmateriaal voor algemeen publiek moet duidelijk verschillen van materiaal voor artsen.
- Verwijzingen mogen niet selectief zijn.
- Informatie over geneesmiddelen op het internet moet altijd de onbewerkte weergave van de bijsluitertekst weergeven.
ad


pub