Medische zorg op afstand: we zijn er niet klaar voor

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Geneeskundige zorg op afstand zit in de lift: opvolgen van de suikerspiegel bij diabetespatiënten, van het zuurstofgehalte bij een longlijder, van het hartritme bij een hartpatiënt,...De arts krijgt de gegevens doorgestuurd en treedt op als de zaken fout gaan. Aan de hand van een concreet voorbeeld -het op afstand volgen van patiënten met een ingeplante hartdefibrillator (ICD)- nam het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) deze nieuwe soort zorgverlening kritisch onder de loep.

ICD’s worden ingeplant bij personen met een hoog risico op plotse hartdood. Als het toestel een levensbedreigende hartritmestoornis vaststelt, dient het een elektrische schok toe om het normale hartritme te herstellen. De gezondheidstoestand van de patiënt en de werking van het toestel moeten regelmatig worden nagegaan. Sommige ziekenhuizen organiseren deze controle al op afstand, waarbij de toestelgegevens via een vaste of mobiele telefoonlijn doorgestuurd worden naar een datacentrale. Via een beveiligde toegang kunnen de behandelende artsen daar de gegevens van het toestel opvolgen.
Vandaag zijn er nog niet voldoende gegevens om dit soort medische bewaking op afstand van defibrillatoren aan te bevelen. Het is niet duidelijk of de techniek een meerwaarde biedt voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de patiënt.
Daarom beveelt het KCE terugbetaling door het RIZIV nog niet aan. Op dit ogenblik worden echter meerdere grotere onderzoeken uitgevoerd, die misschien wel voordelen voor de gezondheid, veiligheid en levenskwaliteit van de patiënt zullen aantonen. In dat geval kan een voorwaardelijke terugbetaling overwogen worden.
pub