Opsporen zwangerschapsdiabetes kan eenvoudiger

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Een buikomtrek van meer dan 85 cm én een verhoogde concentratie van een bepaald soort vetsoffen (triglyceriden) in het bloed (meer dan 1,7 mmol/l) tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, verhoogt zeer sterk de kans om later in de zwangerschap diabetes te krijgen. Bij vrouwen die wel een buikomtrek van meer dan 85 cm hadden, maar zonder verhoogde triglycerideconcentratie, was het risico op zwangerschapsdiabetes niet verhoogd.
Dat schrijven Canadese onderzoekers in de Canadian Medical Association Journal. Volgens de onderzoekers zou dit het opsoren van zwangerschapsdiabetes sterk kunnen vereenvoudigen.
Zwangerschapsdiabetes betekent dat tijdens de zwangerschap abnormaal hoge bloedglucosewaarden worden vastgesteld. Zwangerschapsdiabetes wordt jaarlijks vastgesteld bij meer dan 1 op 50 zwangere vrouwen in Vlaanderen. Het is belangrijk dat zwangerschapsdiabetes tijdig wordt opgespoord, zeker bij vrouwen met een hoog risico.
In België wordt screening aanbevolen bij alle vrouwen bij wie minstens één van volgende risicofactoren voorkomt:

• overgewicht vóór de zwangerschap (BMI > 25, buikomtrek > 88 cm);
• familiale type 2 diabetes (bij eerstegraadsverwanten);
• leeftijd > 25 jaar;
• meerlingzwangerschap;
• vroegere zwangerschapsdiabetes;
• kinderen met hoog geboortegewicht (= 4,5 kg)
• vroegere gestoorde nuchtere glycemie (nuchtere waarde: 100-125 mg/dl
• vroegere gestoorde glucosetolerantie (bij een orale glucosetolerantietest: twee-uurswaarde 140-199 mg/dl).

In de praktijk betekent dit dat vrijwel alle zwangere vrouwen in aanmerking komen. Momenteel wordt voor dan ook alle zwangere vrouwen een screening naar zwangerschapsdiabetes aanbevolen, tenzij het risico verwaarloosbaar klein is.verschenen op : 10/10/2010 , bijgewerkt op 12/08/2019


pub