Campagne over veilig vervoer op de fiets

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws In Nederland lanceerde de vereniging Consument en Veiligheid een nieuwe campagne ‘Veilig Achterop’. Met deze actie wil Consument en Veiligheid het aantal ongevallen als gevolg van een spaakbeknelling terugdringen. Jaarlijks worden 4.300 kinderen (tot 13 jaar) behandeld op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen voor letsels opgelopen door een beknelling tussen de fietsspaken. Het merendeel van de slachtoffers van een spaakbeknelling (65%) is in de leeftijd van 3 t/m 5 jaar. Ongeveer 30 procent van de slachtoffers loopt een botbreuk op. Jaarlijks worden er 40 kinderen opgenomen in het ziekenhuis voor de gevolgen van spaakbeknelling.

Uit onderzoek van Consument en Veiligheid blijkt dat ouders zich vaak niet bewust zijn van de risico’s en overtuigd moeten worden van het aanschaffen en (laten) bevestigen van spaakafscherming. Wanneer kinderen ouder worden, willen ze niet meer in het fietsstoeltje en met de benen vastzitten. Ouders passen dan vaak oplossingen toe die onveilig zijn, zoals het gebruiken van jasbeschermers als spaakafscherming. Het belangrijkste advies dat Consument en Veiligheid ouders geeft is om goede spaakafscherming te gebruiken zoals beschermplaten.
Op de site www.veiligheid.nl/veiligachterop zijn tips en adviezen te vinden.


pub