ad

Onrust over verband tussen pesticiden en ADHD voorbarig

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
dursban-pesticide-200.jpg

nieuws In de media verschenen recent berichten over een mogelijk verband tussen (verboden) pesticiden en ADHD. Die berichten waren gebaseerd op een onderzoek van de Harvard School of Public Health in het vakblad Pediatrics. De onderzoekers onderzochten de urine van kinderen op de aanwezigheid van organofosforverbindingen. 94% van de kinderen had afbraakproducten van zulke verbindingen in hun urine. Kinderen met de hoogste concentratie bleken twee keer zo vatbaar voor het ontwikkelen van ADHD als kinderen met een lage concentratie.

De wetenschappers spreken nog niet van een bewezen verband tussen ADHD en pesticiden. Daar is volgens hen meer onderzoek voor nodig. Maar volgens de onderzoekers is een dergelijk verband wel goed mogelijk, zelfs bij kleine hoeveelheden pesticiden.
De onderzoekers roepen in hun artikel op groente en fruit voor het eten altijd te wassen, zodat er minder bestrijdingsmiddelen op zitten.

Het Nederlandse Voedingscentrum relativeert de resultaten van het Amerikaanse onderzoek evenwel. Volgens het Voedingscentrum is er geen sprake van een bewezen verband. De berichten zijn gebaseerd op één Amerikaans onderzoek en er is veel meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen. Hoe dan ook is er geen reden om groente en fruit te laten staan.
Organofosforverbindingen zorgen ervoor dat de impulsoverdracht tussen zenuwen en spieren geblokkeerd raakt. Deze chemische stoffen werden oorspronkelijk ontwikkeld voor chemische oorlogsvoering, maar werden later gebruikt als pesticide. In Europa zijn deze middelen echter verboden of mogen ze alleen in bepaalde onstandigheden door professionele gebruikers gebruikt worden.
Toch zouden ze nog steeds verkrijgbaar zijn, zo bleek recent nog uit een reportage van het VRT-radioprogramma Peeters & Pichal medio mei. Een product als Dursban, een pesticide met als actieve stof chloorpyrifos mag in België enkel gebruikt worden door erkende gebruikers (bijvoorbeeld landbouwers of loonwerkers) om in een aantal koolsoorten de koolvlieg te bestrijden, maar bleek vlot verkrijgbaar om mollen in het gazon te bestrijden.
ad


pub