ad

Wat kan u doen aan gordelroos?

Laatst bijgewerkt: maart 2010

nieuws

Wat kan u doen aan gordelroos of zona?
Gordelroos of zona (Herpes zoster) geneest meestal vanzelf na enkele weken. Na ongeveer 2 weken drogen de blaasjes in en verdwijnt de rode uitslag ook geleidelijk.
Meestal kan worden volstaan met pijnbestrijding en indrogende behandeling voor de blaasjes. In sommige gevallen is echter een antivirale behandeling nodig.
Wanneer een dokter raadplegen?
Wanneer u gordelroos hebt, is het het best om altijd een arts te raadplegen.
In volgende omstandigheden moet u zéker en zo snel mogelijk een arts raadplegen:
* als u verzwakt bent door een ernstige ziekte;
* als gordelroos in het gezicht voorkomt;
* wanneer u bij gordelroos een tintelend gevoel, jeuk of pijn aan uw oog of neuspunt krijgt.
Gordelroos in het gelaat gaat vaak met zeer ernstige (hoofd)pijn gepaard. Ook kunnen de gezichtsspieren tijdelijk uitvallen. Bovendien kan het oog aangetast worden, wat tot blijvende schade kan leiden.
Verzorging van de blaasjes
Laat uw huid zoveel mogelijk met rust. Vermijd om de blaasjes open te krabben: dit kan blijvende littekens geven.
- U mag gewoon douchen of in bad.
- Om schuren te voorkomen, kunt u de blaasjes afdekken met zacht wondgaas.
- Op de blaasjes kunt u een indrogende zalf (zink-oxide zalf of pasta) smeren. Zo nodig kunt u een vloeistof of crème op de huid aanbrengen om de jeuk te verzachten.
Pijn
Een van de grootste problemen bij gordelroos is pijn. Deze pijn is soms bijzonder heftig. Tegen de pijn kan paracetamol worden gebruikt. Indien dat onvoldoende helpt, kan u aan uw arts vragen om een sterkere pijnstiller voor te schrijven.
Hevige en pijnlijke gordelroos kan worden bestreden met een zenuwbehandeling waarbij corticosteroïden met of zonder lokale pijnstillende middelen in de rug worden ingespoten. Een dergelijke behandeling gebeurt in het ziekenhuis door een anesthesist of pijnspecialist.
Bij sommige mensen kan de pijn weken tot zelfs jaren na het verdwijnen van de huiduitslag aanhouden. Die zenuwpijn kan heel ernstig zijn en moeilijk te behandelen. Soms kan ook de huid een tijdlang gevoelloos blijven. Deze ‘post-herpetische pijn’ wordt vooral gezien bij oudere patienten, wanneer u in de acute fase veel blaasjes en heel veel pijn hebt, en na gordelroos in het gelaat.
Antivirale behandeling
Antivirale geneesmiddelen kunnen de genezingsduur van de huiduitslag en de pijn enigszins verminderen. De geneesmiddelen moeten dan wel in de eerste 3 dagen van de aanval worden ingenomen, later hebben ze geen effect meer.
Een antivirale behandeling is meestal niet nodig. Alleen in volgende omstandigheden wordt ze wel aangeraden:
* gordelroos in het gelaat
* gordelroos bij patienten met een sterk verlaagde weerstand.
Voorkom besmetting
Op het moment dat blaasjes op de huid aanwezig zijn, kan het virus worden overgedragen aan mensen die nog nooit varicella hebben gehad. De blaasjes zijn besmettelijk totdat ze zijn ingedroogd (meestal een tweetal weken).
- Was uw handen met water en zeep als u de blaasjes hebt aangeraakt.
- Vermijd in de periode dat u besmettelijk bent contact met baby’s en jonge kinderen die nog geen waterpokken hebben gehad, met zwangere vrouwen en ernstig zieke mensen met een verminderde weerstand.
Vaccinatie
Sinds kort is het mogelijk windpokken (en dus ook gordelroos) te voorkomen door vaccinatie. In België maakt dit vaccin geen deel uit van het algemene vaccinprogramma voor kinderen. Ook wat ouderen betreft, wordt het slechts in bepaalde omstandigheden aangeraden. Of het 65-plussers kan beschermen tegen een infectie of tegen gordelroos, is momenteel niet aangetoond.

zie ook artikel : Hoe krijg je gordelroos of zona ?
ad


pub