ad

Gezondheidsovereenkomst met voedingsindustrie

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
zorg-en-gezondheid-200.jpg

nieuws Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft een collectieve gezondheidsovereenkomst afgesloten met Fevia Vlaanderen, de beroepsfederatie van de voedingsindustrie. Fevia Vlaanderen is volgens de minister een onmisbare partner in de strijd tegen overgewicht en obesitas. Met het ondertekenen van deze collectieve gezondheidsovereenkomst engageert Fevia Vlaanderen zich om mee te werken aan het verwezenlijken van de gezondheidsdoelstelling “Voeding en Beweging”.

In 2009 werd de Vlaamse Gezondheidsdoelstelling “Voeding en Beweging” goedgekeurd door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Met deze doelstelling wil de overheid bij de bevolking een gezondheidswinst behalen door het aantal mensen te doen toenemen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft.

Deze doelstelling wordt concreet gemaakt in 5 subdoelstellingen:
1. Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende fysiek actief is om gezondheidswinst te behalen met 10 procentpunten.
2. Tegen 2015 daalt het percentage sedentaire personen met 10 procentpunten.
3. Tegen 2015 stijgt het percentage moeders dat met borstvoeding start (gemeten op dag 6) van 64% naar 74%.
4. Tegen 2015 eten meer mensen evenwichtig overeenkomstig de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek.
5. Tegen 2015 blijft het percentage personen met een gezond gewicht minstens behouden.

Gezonde voeding en beweging zijn twee belangrijke pijlers in de strijd tegen zwaarlijvigheid en obesitas.

Uit de gezondheidsenquête van 2004 blijkt dat 32,3% van de Vlamingen kampt met overgewicht (BMI > 24,9), daarvan heeft 11,5% obesitas (BMI > 29,9). In 1997 bedroegen deze cijfers nog respectievelijk 30,8 en 9,6%. In 2004 kampten 17,6% kinderen (2-17 jaar) met overgewicht en 5,2% met obesitas. In 1997 was dat nog resp. 13% en 4,4%. De stijging doet zich voor in bijna alle leeftijdsgroepen. Vooral de toename van een te hoog gewicht bij kinderen is verontrustend.
Daarenboven beperken gezond bewegen en een evenwichtige voeding ziektegebonden absenteïsme en voorkomt het op lange termijn allerlei soorten kankers, hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2, een hoge bloeddruk, osteoporose en valpartijen bij ouderen.

Fevia Vlaanderen engageert zich door de ondertekening van de collectieve gezondheidsovereenkomst om mee te werken aan de uitvoering van de gezondheidsdoelstelling Voeding en Beweging.
--> Fevia Vlaanderen levert inspanningen om de samenstelling van voedingsproducten beter te laten aansluiten bij de aanbevelingen van de actieve voedingdriehoek en om zo een gezonder voedingspatroon te verkrijgen bij de bevolking.
--> Fevia Vlaanderen engageert zich om duidelijke en eerlijke informatie weer te geven op haar producten. Dit moet de consument helpen om op een correcte geïnformeerde manier keuzes te maken.
--> Fevia Vlaanderen engageert zich voor het formuleren en zo nodig aanpassen, introduceren, promoten en evalueren van een communicatiecode voor bedrijven. Dit opnieuw met het oog op een correcte boodschap voor de burgers.
--> Fevia Vlaanderen stemt haar initiatieven af op het Vlaams actieplan voeding en beweging en waakt er mee over dat de initiatieven het preventieve gezondheidsbeleid mee ondersteunen en uitstraling geven. Tevens blijft FEVIA de stichting Happy Body ondersteunen in de uitvoering van het actieplan.
--> Tot slot wil Fevia Vlaanderen zelf het goede voorbeeld geven en zal zij het gezondheidsbeleid voor voeding en beweging stimuleren bij haar eigen leden.


Van zijn kant engageert Vlaams minister Jo Vandeurzen zich om samen met Fevia Vlaanderen de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ’voeding en beweging’ en het Vlaamse actieplan ‘voeding en beweging’ te verwezenlijken door:
- Fevia Vlaanderen te betrekken bij het preventieve gezondheidsbeleid door een vertegenwoordiger op te nemen in de Vlaamse Werkgroep ‘Voeding en Beweging’.
- initiatieven van Fevia Vlaanderen die gedragen worden door de Vlaamse werkgroep een plaats te geven binnen het actieplan ‘voeding en beweging’

De werking van de Stichting ‘Happy Body’ in principe te ondersteunen en hun acties over te leggen aan de Vlaamse werkgroep ‘Voeding en Beweging’.
De overeenkomst wordt afgesloten tot 2012 en is verlengbaar tot 2015
Meer informatie: www.zorg-en-gezondheid.be
ad


pub