ad

Beschermt GSM-straling tegen Alzheimer?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Volgens Amerikaanse onderzoekers zouden GSM-stralen mogelijk beschermen tegen Alzheimer (gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease, 6 januari 2010). Dat moet althans blijken uit proeven bij muizen die genetisch voorbestemd waren om een met Alzheimer vergelijkbare aandoening te ontwikkelen. Na maandenlange blootstelling aan elektromagnetische straling zoals die van GSM-toestellen, presteerden de genetisch gemanipuleerde muizen die aan straling werden blootgesteld veel beter op geheugentests dan soortgenoten die niet aan GSM-straling werden blootgesteld. Meer zelfs, de klonters van het eiwit beta-amyloïde in de hersenen, wat typisch is voor de ziekte van Alzheimer, bleken afgenomen te zijn. Ook bij de gezonde muizen had de GSM-straling een positief effect: bij hen werd een verbetering van de geheugenfunctie vastgesteld.
Om uit deze studie op muizen af te leiden dat GSM-stralen effectief zouden beschermen tegen Alzheimer bij de mens, is echter zeer voorbarig.
ad


pub