ad

Stoppen met roken voor jongeren even moeilijk als voor volwassenen

Laatst bijgewerkt: februari 2020

nieuws Stoppen met roken voor jongeren is minstens zo moeilijk als voor volwassenen, al roken ze vaak minder lang. Allerlei factoren als de invloed van ouders, de mate van verslaving en geslacht, blijken geen invloed te hebben op het succes van de stoppoging. Het enige wat van belang is, is het vertrouwen dat de jongere in zichzelf heeft en blijft houden tijdens de stoppoging Een goede voorbereiding lijkt dan ook essentieel, maar daar ontbreekt het vaak aan omdat jongeren meestal impulsief stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Een kwart van de jongeren tussen de 15 en 19 jaar rookt dagelijks. Van degenen die ooit een stoppoging ondernemen, gaat 90 tot 95 procent uiteindelijk weer roken, net als bij volwassenen. Drinkende jongeren hebben daarbij een drie keer grotere kans om weer te gaan roken dan hun nuchtere leeftijdsgenoten. Stoppen met roken is net zo moeilijk voor meisjes als voor jongens.

Geslacht, ouders en mate van verslaving hebben geen invloed op resultaat. Hoe jongeren over roken denken is wel van invloed op hun motivatie om te stoppen. Maar als ze eenmaal gestopt zijn, maakt hoe ze daarvoor over roken dachten, niet meer uit.
Datzelfde geldt voor de invloed van ouders: ontmoediging en druk om te stoppen maakt jongeren gemotiveerd, maar het is niet van invloed op het resultaat. Dat geldt ook als de ouders zelf roken. Weliswaar zijn hun kinderen minder gemotiveerd om het roken te laten, maar als ze hun kind aansporen tot stoppen, dan hebben ze evenveel invloed als niet-rokende ouders.
Ook de mate van verslaving is niet van invloed op het eindresultaat: jongeren die zwaar verslaafd zijn hebben evenveel kans op succesvol stoppen en het vol te houden als leeftijdgenoten die minder roken.
Bepalend voor het succes is het vertrouwen dat ze van dag tot dag in zichzelf hebben.
Ontwenningsverschijnselen waren het hevigst op de stopdag en de week erna. Daarna namen ze geleidelijk af, totdat ze twee weken na de stoppoging verdwenen waren.
ad


pub