RIZIV wil proefproject chronisch vermoeidheidssyndroom

Laatst bijgewerkt: January 2014 | 11 reacties
dr-stetoscoop-80.jpg

nieuws De Rijksdienst voor Ziekteverzekering (RIZIV) wil dit jaar een proefproject lanceren rond de diagnose en behandeling van het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). Het gaat om een nieuw model van multidisciplinaire behandeling door de eerste (huisartsen, psychologen en kinesisten) en tweede lijn (medische specialisten voor te stellen. Bedoeling van het project, dat vijf jaar zou lopen, is om richtlijnen op te stellen voor de diagnose en behandeling van CVS-patiënten op de eerste lijn en over de doorverwijzing naar de tweede en derde lijn, om de behandelingsmethoden uit te testen en de verbetering van de levenskwaliteit van de patiënten te evalueren.

Volgens een studie van de wetenschappelijke huisartsenverenigingen SSMG en Domus Medica lijdt ongeveer 1% van de patiënten die klagen over vermoeidheid aan het chronische vermoeidheidssyndroom. Heel wat verwante stoornissen (fibromyalgie, prikkelbare-darmsyndroom, angst- en depressiesyndromen en andere aspecifieke klachten) worden vaak als “chronische vermoeidheid” bestempeld.

Op het vlak van de behandeling van CVS bestaat er thans geen enkele erkende behandeling met geneesmiddelen. De enige behandelingsmethoden waarvan de efficiëntie duidelijk is aangetoond zijn de cognitieve gedragstherapie en de graduele oefentherapie.
In elke regio (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zal er één multidisciplinair netwerk worden opgericht met zorgverleners van de eerste lijn: huisarts(en), kinesitherapeut(en), psychotherapeut(en) en andere paramedische zorgverleners die bij het project zijn betrokken. Idealiter is een of meerdere huisartsenkringen, of een lokaal multidisciplinair netwerk actief bij het project betrokken. De wetenschappelijke huisartsenverenigingen (SSMG, DOMUS MEDICA, universitaire centra voor huisartsgeneeskunde) moeten daarbij eveneens worden betrokken.

De patiënten moeten multidisciplinair worden behandeld: daarbij moet minstens een beroep worden gedaan op een geneesheer, een kinesitherapeut en een psycholoog. De huisarts krijgt een centrale rol in het model. Hij/zij stelt de diagnose en start de behandeling, coördineert de noodzakelijke verzorgingsstructuren voor de CVS-patiënt, volgt de patiënt op, en is ook verantwoordelijk voor de doorverwijzing van de patiënt naar de structuren van de tweede lijn (dienst voor fysische geneeskunde en revalidatie of andere) en op de derde lijn (een referentiecentrum bestaande uit een team van geneesheren-specialisten en van paramedici die speciaal zijn opgeleid en getraind voor de behandeling van dergelijke patiënten).
Op basis van duidelijke criteria moet bepaald worden welke patiënten door de eerste lijn moeten worden behandeld en welke naar de tweede lijn of naar de derde lijn moeten worden doorverwezen. Afhankelijk van de ernst van de aandoeningen moet een “zorgtraject” voor die patiënten worden bepaald.
Elke cognitieve gedragstherapie moet worden verstrekt door een psycholoog die een opleiding op het vlak van dit soort behandelingen en de bijzondere kenmerken van die patiënten heeft gevolgd. Die psycholoog kan zijn activiteit zelfstandig uitoefenen (privépraktijk) of verbonden zijn aan een centrum voor geestelijke gezondheidszorg dan wel aan een centrum voor fysische geneeskunde en revalidatie. Er moet een minimum aantal zittingen (vermeld in het therapeutisch handboek) worden verricht waarbij de evolutie van de patiënt regelmatig wordt geëvalueerd.

De behandelend geneesheer moet halverwege en op het einde van de behandeling een verslag met betrekking tot de uitgevoerde behandeling, de evolutie en de “respons” van de patiënt op de behandeling opstellen.

Elke graduele oefentherapie moet worden verricht door een kinesitherapeut die een opleiding op het vlak van dergelijke tenlasteneming heeft gevolgd en in een privépraktijk of in een centrum voor fysische geneeskunde en revalidatie praktiseert. Er moet een minimumaantal zittingen (vermeld in het therapeutisch handboek) worden verricht waarbij de evolutie van de patiënt regelmatig wordt geëvalueerd. Ten behoeve van de behandelend geneesheer moet halverwege en op het einde van de behandeling een verslag met betrekking tot de uitgevoerde behandeling, de evolutie en de “respons” van de patiënt op de behandeling worden opgesteld.
Dit geldt ook voor alle andere soorten voorgestelde behandelingen: gekwalificeerde zorgverleners die zijn opgeleid voor dergelijke behandelingen, de plaats van behandeling, het initiële aantal zittingen en het aantal follow-upzittingen, regelmatige evaluatie en een verslag halverwege en op het einde van de behandeling.

De zorgverleners van de tweede lijn worden betrokken bij de bevestiging van de diagnose en de uitwerking van een behandelingsplan in overleg met de behandelende huisarts: het gaat voornamelijk om geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde, de fysische geneeskunde en revalidatie, de reumatologie, de neurologie, de psychiatrie of in de pediatrie.
De behandeling moet multidisicplinair zijn. De diensten voor fysische geneeskunde en revalidatie beschikken over een aangepast multidisciplinair team voor dergelijke behandelingen: geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde, geneesheer-specialist in de psychiatrie, geneesheer-specialist in de neurologie, geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde (eventueel in het kader van een raadpleging), kinesitherapeuten en psychotherapeuten. Die diensten worden voor dit project dan ook voorgesteld als ideale kandidaten voor doorverwijzing naar de tweede lijn. Die teams moeten als lid van een netwerk samenwerken met de referentiecentra van de derde lijn.
De revalidatiebehandelingen kunnen worden opgezet door de multidisciplinaire teams van de tweede lijn. In dat geval moeten de verschillende partners een consensus bereiken over het profiel van de patiënten en met de behandelende huisarts overleg voeren over de voorgestelde behandeling.

De referentiecentra (van de derde lijn) zijn ermee belast de zorgverleners van de eerste en de tweede lijn te ondersteunen en hun expertise aan hen ter beschikking te stellen: opleiding, deelname aan het opstellen van de guidelines en de therapeutische handboeken. Zij moeten ook de ernstigste gevallen behandelen.
De efficiëntie van de voorgestelde behandelingen moet extern worden geëvalueerd. Met het oog op de evaluatie zullen in het kader van het project gegevens met betrekking tot de klachten, de evolutieduur van de klachten, de functionele toestand van de patiënt, de termijn vóór de start van de behandeling, de voorgestelde behandeling en de evolutie van de patiënt, meer bepaald op functioneel vlak, en indien mogelijk ook gegevens over de levenskwaliteit van de patiënt worden geregistreerd.


verschenen op : 17/01/2010 , bijgewerkt op 29/01/2014

11 reacties

Fibromyalgie en invaliditeit : 66%+

door anoniem, 14 March 2013 om 23:09

Beste Bij mij is ook Fibromyalgie vast gesteld. Ben bij een neuroloog geweest voor een EMG, en even later naar een reumatoloog,daar heb ik magnesium,en voor de spierkrampen gekregen,en 60 massages voor een heel jaar,bij een pysoterapeut en kinisist. En veel bewegen wat het lichaam toe laat,en op tijd rusten,en dat help zeer goed,bij mij allen ziens. Veel mensen beseffen niet wat fibromyalgie is,of wel ben je lui,of dit,of dat,daar moet ge niet naar luisteren. Het beste is, maken dat wij ons goed voelen,en ons laten verzorgen,en niet te veel pijn bebben.Vroeg of laat krijgen ze ook wat. Zo Groetjes

Fibromyalgie en invaliditeit : 66%+

door Martina Falk, 14 March 2013 om 17:28

Ik ben ,naar veel gezaag,van huisdokter meer dan 15jaar geleden toch naar een orthopaedischen dokter verwezen,die er nog eens drie maanden over gedaan heft om mij naar neurologe te stuuren. Da hebben ze een hernia constteert en mij naar physiolog gestuurt. Naar een crytotest,bleek ik een resistentie van 25% te hebben(magnesium+...),baxters,oefeningen voor rug,zelf een psychater(die alle op huislekijke problemen wou stopppen)en ten slotte van physiotherapeut te hooren krijgen : jullie zijn niet ziek,maar gewoon te lui om te werken! Helpt de psyche zeker niet voorruit!Ik mis op zijn minst onderzoek,dat alle facetten van fibromyalgie/cvs ook onderzoekt en niet gewoon aan patienten zegt,dat het maar in den kop zit;ook de ziekenkas doet er niets aan,behalve wellnesssessis (10xvoor 250,-euro),die te veel kosten,als je uitkeering krijgt.Ook de adviseur weet er meest al niets van: ik heb over internet info voor hem uitgeprint om hem bij de laatste termijn te overhandigen.Je zou levensstyle moeten aanpassen:gezond eeten,sporten+etc.:hoe kan dat,als je permanent onder pijn &vermooitheid lijd? Ook nog belastingen moet betalen,gewoone tariv voor doktercons.,plus voor alle medicatie gewoone prijs neertelt(moet magnesium,B-complex+glucosamine pakken),ook de pijnbestrijder moeten gekocht worden(die ik vanwege de prijs in Nederl.koop:75% goedkooper+GEEN doktersvisite!)En oorzaak is ook de manier,hoe er met werkvolk omgegaan woordt:flexibel tot het niet meer gaat(familie/privaat wordt weggezijferd);ook druk op schooliere/oderwijzer is te groot! Wat er bij te koort komt is:de wereld begint aan je voordeur ook! En met deze zou ik graag te weten komen,of er mogelijk is,om aan een onderzoekprogramma mee te doen is;of waar je info kan verkrijgen.M.v.g. Falk,M.

CVS Fibromyalgie

door de wolf annie, 25 May 2011 om 10:00

hallo mieke, ik heb sinds 2004 cvs e fb ben in 2009 gecrasht, een depressie, altijd maar blijven doorwerken met vermoeidheid en veel pij . de dokter had mij 2jaar daarvoor gezegt dat ik moest stoppen met werken ik werk zelf in een ziekenhuis en je kent de druk daar zeker wel. nu ben ik 18 maand thuis resultaat veel slapen en veel pijn. heb onder tussen veel operaties achter de rug,allemaal onstekkingen aan gewrichten en pezen.heb in april een prothese van mijn knie moeten laten doen.ik deed mijn job heel graag maar als je niet meer kan en helemaal op bent op de leeftijd van 49 daar heb ik het heel moeilijk mee. nu ik zo de brieven lees dat ge op controle moet en je wordt daar uigemaakt voor iemand die profiteer wel dan heb ik mij bedenkingen er bij ik werk van mijn 18jaar en er zullen nog mensen zijn die jaren een loopbaan hebben gehad die nu met deze ziekt zitten die niet vooruit of achteruit kunnen . heb je gezien hoeveel je overhoud van u wedde? na een jaar ziek te zijn gaat er een hele boel geld af hé. iemand die aan de dop staat en nooit gewerkt heeft verdient meer dan iemand die jaren heeft gewerkt. tel je kosten maar eens op van dokter,kiné,medicatie pshychiater,en ga zo maar door wat hou je van dat aalmoesje over ?? niet veel . als ik zou kunnen kiezen zou ik héééél graag terug gaan werken voor het loon en het contact van de buiten wereld dat is mijn grootste droom en ik weet zeker van vele mensen onder ons die cvs en fb hebben.maar mijn grootste wens is ooit eens wakker te worden ZONDER PIJN en ZONDER DE VERMOEIDHEID want dat is niet draaggelijk!!begin juni moet ik op controle voor invaliditeit hopelijk zijn ze daar wat vriendelijk en hebben ze daar wat respect voor wat ik al heb meegemaakt na het lezen van je brief zijn ze daar zeker niet mals. mijn antwoordt ligt al op mijn tong,het is te hopen dat u of één van u familie deze ziekte nooit moet meemaken !! aan al de mensen die cvs en fb hebben veel sterkte en hopelijk vinden ze de goede medicijnen tegen al deze verschrikkelijke ziekte, en zo snel mogelijk. veel sterkte groetjes aanie uit wilrijk. en mieke als je voor mij dat gedicht ook zou kunnen bezorgen zou ik heel fijn vinden groetjes

cvs en fybro

door anoniem, 13 May 2011 om 19:34

Ik ben op de sukkel sinds mijn 20ste en word in september 66jaar.Mijn cvs heeft een dokter uit het Limburgse direct weggekregen en de fibro daar hielp hij mij goed met de pijnen maar ik heb uiteindelijk voor een operatie in Zwitserland gekozen bij dr Bauer en ben bijna helemaal van de pijn af, der is dus toch iets aan te doen hé

CVS Fibromyalgie

door mieke, 28 January 2010 om 10:30

Beste Griet, Ik ben Mieke Boschmans, ik kom uit Mortsel België en wordt nu zondag 54 jaar. Ik ben al moe sinds ik jong ben, maar de officiele diagnose is gesteld toen ik 39 jaar was. Dat is dus nu 15 jaar. Ik ben het volledig met je eens over al je opmerkingen. Het is gewoonweg een schande hoe je na 15 jaar doodmoe en altijd maar pijn hebbende behandeld wordt door artsen én verpleegkundigen. Ik heb zelf voordien 25 jaar in de verpleging gewerkt! Ik ben op 4 januari voor de zesde keer naar een arts moeten gaan omdat ik nog maar eens in beroep ben gegaan tegen mijn 66% invaliditeit, terwijl ik nu al 4 jaar 23 van de 24 uur in bed lig. Ik kan u wel zeggen dat je geen psychotherapie nodig hebt, maar de rest van de mensen die zich onheus tegenover je gedragen. Toen die privéarts van mijn beroep zich dan ook maar eens zowel hautin als onbeschoft gedroeg heb ik hem dit keer lik op stuk gegeven. Ik had op voorhand tegen mijn huisarts gezegd dat ik nooit meer vernederd wil worden door iemand die niet weet hoe ik elke dag als een tijgerin moet vechten om nog tegen die vreselijke pijnen te vechten. Het is ook vaak een feit dat artsen het niet kunnen hebben dat patiënten meer over zichzelf weten dan zij! Wel Griet ik wil u zeggen dat ik ronduit brutaal tegen die arrogante kwast ben geweest en hem eens goed de waarheid heb gezegd. En spijtig dat ik het zo heb moeten doen maar hij heeft mij plots voor de voorbije jaren zonder aanvraag al 1 punt meer gescoord en nu heeft hij maar even voor deze aanvraag maar even mijn punten met 5 verhoogd zodat ik eindelijk na 15 jaar ellende de bevestiging heb gekregen die ik verdien want het gaat mij niet om geld maar het feit dat ik nu officieel 80% invalide ben! Ik moet nu stoppen ( zoals je zelf wel zult weten zeker haha) omdat ik te moe ben maar je mag er zeker van zijn dat ik je , zeker met mijn eigen ervaring in de verpleging, je honderden verhalen kan vertellen over vernederingen, ongeloof, uitlachen tot zelfs een verhaal dat ik bij de wetsdokter binnen kwam en alleen een goede dag zei en die mij voor de ergste dingen begon uit te schelden, te beginnen met wat voor een profiteur ik was dat ik van de overheid hun geld leefde. Even ter inlichting nog; dit was in mijn geval niet waar en toch bleef hij maar brullen. Ik hoop Griet dat je nog een kans op genezing hebt en ik wens je alles toe wat je je maar kan wensen. PS. Ik heb ooit een jongen van 20 jaar gekend die ook CVS had en die daar een gedicht heeft over geschreven. Wel Griet als ik ooit de kans zou krijgen om je dat te bezorgen dan zul je zeker wenen tijdens het lezen hiervan omdat wat daar instaat de échte waarheid is. Bedankt dat ik je even mijn zegje mocht doen en vele groetjes van Mieke Boschmans uit Belgi¨doei

bekijk alle 11 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt