Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

Laatst bijgewerkt: August 2015

tips Regelmatig de schoorsteen vegen voorkomt problemen.
Bij het vegen van de schoorsteen worden vogelnestjes, steengruis, e.d. en een deel van de teerachtige laag die ontstaat door neerslag van onverbrande deeltjes verwijderd. Deze teerachtige laag, ook wel creosoot genoemd, beperkt niet alleen de goede afvoer van verbrandingsgassen, maar is ook erg brandbaar. Het vegen van de schoorsteen is daarom een onderdeel van de verplichte onderhoudsbeurt.

Om voor een goede afvoer van verbrandingsgassen te zorgen, moet u bij gebruik van hout, olie en kolen de schoorsteen minstens één keer per jaar laten vegen. Bij intensief gebruik is het zelfs beter om hem twee keer per jaar te laten vegen.
Bij toestellen op gas is er normaal gesproken weinig tot geen roetvorming, maar ook daar kan een vogelnestje of interne slijtage van de schoorsteen de afvoer belemmeren. Bij een stooktoestel op gas aangesloten op een schoorsteen, is het reinigen en het controleren van de schoorsteen dan ook elke twee jaar verplicht .

Enkel een erkend technicus is gemachtigd het wettelijk verplichte onderhoudsattest uit te schrijven.
De schoorsteen, de rookgasafvoerkanalen en het verbindingsstuk tussen de schoorsteen en de centrale stookketel moeten nagekeken en mechanisch geveegd worden. Ook de werking van de schoorsteen en de rookgasafvoerkanalen moeten gecontroleerd worden. Bij het vegen moet de binnenwand van de rookgang en de schoorsteenbuis volledig gereinigd worden om roet en teerafzettingen te verwijderen. Het is belangrijk dat er een visuele controle gebeurt van de volledige schoorsteen om te controleren op scheuren, barsten en vogelnesten.
Vraag altijd een bewijs van reiniging, aangezien het vegen van de schoorsteen wettelijk verplicht is. Ook door verzekeringsmaatschappijen wordt bij schade door een schoorsteenbrand vaak naar het reinigingsattest gevraagd.

Tegenwoordig zijn er speciale reinigingsblokken op de markt. Deze blokken zouden na verbranding van het blok in de kachel of open haard de schoorsteen reinigen door een katalytisch proces. Bij verbranding komen er actieve stoffen vrij die inwerken op de teerachtige laag in het rookkanaal, waarna de teerdeeltjes na een tijdje naar beneden vallen. Door het gebrek aan ervaring met deze reinigingsblokken is de werkzaamheid van zo’n blok nog te onduidelijk. Ook valt deze vorm van reinigen niet onder de verplichte mechanische reiniging. Het verzekeringsbewijs dat bij de reinigingsblok geleverd wordt, geldt niet als bewijs voor de verplichte mechanische reiniging.

In België bestaan er geen erkende schoorsteenvegers , iedereen kan in principe het beroep als schoorsteenveger uitoefenen. Wel bestaat de Federatie van Belgische Schoorsteenvegers vzw, dit is een nationale beroepsvereniging die is aangesloten bij de algemene Belgische schoonmaak- en ontsmettingsunie en lid van de Europese federatie van meester- schoorsteenvegers. Contactgegevens van schoorsteenvegers vind u in de Goudengids rubriek 8650. De kosten voor onderhoud en reiniging van een CV, inclusief het reinigen van de schoorsteen, variëren ongeveer tussen de 105 en 140 euro voor een CV op mazout, en tussen de 75 en 110 euro voor een CV op gas. Laat u de schoorsteen apart vegen dan zal dit neerkomen op een 35 à 65 euro per rookkanaal (afhankelijk van de brandstof en het aantal rookkanalen dat u laat reinigen).

Meer info:
www.gezondheidenmilieu.beverschenen op : 06/01/2010 , bijgewerkt op 12/08/2015
pub

www.gezondheid.be foutpagina

Sorry, er heeft zich een probleem voorgedaan! Onze webmaster wordt momenteel op de hoogte gebracht.

We zorgen voor een oplossing!

Error Event:

Error IP: 54.161.71.87

Homepage