Vroeggeboorte of prematuriteit

Laatst bijgewerkt: November 2015 | 16 reacties

dossier Zwangerschap is voor de meeste vrouwen een mooie periode die normaal 4O weken duurt. Vele vrouwen bevallen één tot twee weken te vroeg, anderen gaan over tijd en bevallen aldus na de uitgerekende bevallingsdatum. Soms gaat het echter mis en kondigt de geboorte zich aan ver voor de uitgerekende datum. Ongeveer 7% van alle zwangerschappen resulteert in een vroeggeboorte.

Begrip vroeggeboorte

baby-img-170.png
Een normale zwangerschapsduur bedraagt dus 40 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit is de ideale termijn om een baby te laten uitgroeien tot een voldragen kind.
Vroeggeboorte betekent : de geboorte van een baby voor een zwangerschapsduur van 37 weken. Dit komt overeen met een zwangerschapsduur minder dan 259 volle dagen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie
Wanneer een zwangerschap voor de 22 zwangerschapsweken afgebroken wordt, spreekt men niet meer over vroeggeboorte, maar over miskraam; deze baby’s hebben geen overlevingskansen.
Een vroeggeboorte met een zwangerschapsduur van minder of gelijk aan 30 weken wordt als extreme prematuriteit gedefinieerd.

zie ook artikel : Een miskraam of bloedverlies in de eerste maanden

Oorzaken

De oorzaak van vroeggeboorte is niet altijd duidelijk te achterhalen. In een aantal gevallen zijn wel factoren aanwezig die een oorzakelijke rol kunnen spelen in het ontstaan of uitlokken van een vroeggeboorte.
• Voortijdig breken van de vliezen (PPROM : preterm premature rupture of the outer membranes) kan aanleiding zijn tot vroeggeboorte. De vliezen kunnen breken om een ongekende oorzaak, doch ook ten gevolge van een infectie.
• Overdistentie van de baarmoeder o.a. bij tweelingzwangerschap, bij polyhydramnion. Te grote uitrekking van de baarmoeder kan oorzaak zijn van premature contracties. Meerlingen is een factor die het risico op vroeggeboorte met 9 vermenigvuldigt.

zie ook artikel : Tweelingen en andere meerlingen

• Placenta praevia en/of solutio placentae (loslating van de placenta) kunnen door bloedverlies de uteruswand prikkelen met een inductie van prostaglandinesynthese en spontane vroeggeboorte als gevolg.
• Uteriene en cervicale afwijkingen o.a. uterus bicornis (tweehoornige baarmoeder), myomen kunnen aanleiding geven tot vroeggeboorte. Trauma als gevolg van vorige zwangerschap en/of conisatie van de cervix kunnen soms cervixinsufficiëntie veroorzaken.
• Maternele factoren zoals hypertensie, pré-eclampsie, systeemandoeningen (vb. lupus) kunnen door een ongunstige beïnvloeding van de foetale toestand predisponeren tot een premature geboorte. Infectieziekten en koortstoestanden zijn niet te onderschatten beïnvloedende factoren.
• Ideopatische preterme arbeid : voorgeschiedenis van herhaalde miskramen, vrouwen die eerder reeds vroegtijdig bevielen hebben meer kans op vroeggeboorte zonder dat er andere predisponerende factoren aanwezig zijn.
Antecedenten van één vroeggeboorte is risicotoename van 2, antecedenten van 2 vroeggeboortes betekent een risicofactor maal 5.
• Abdominale trauma's met name ongeval, val,... kunnen aanleiding geven tot het optreden van premature contracties.
• Medisch geassisteerde bevruchting met name IVF (in vitro fertilisatie) of GIFT (gamete intrafallopian transfer) verhogen de kans op vroeggeboorte. Het waarom is nog niet gekend.
• Socio-economische factoren zoals maternele leeftijd (<18 jaar of >40 jaar), al dan niet stabiele relatie, scholingsniveau, werksituatie, zijn factoren die mede een rol kunnen spelen in het ontstaan van preterme arbeid.
• Leefgewoonten : roken, alcohol verhogen de kans op vroeggeboorte. Ook de invloed bij druggebruik is zeer groot. Overmatig koffiegebruik zou voortijdig breken van de vliezen in de hand werken.

Symptomen van dreigende vroeggeboorte

zw-buik-hand-liggen-pijn-170_07.jpg
De symptomatologie kan ingedeeld worden in 2 groepen namelijk preterme arbeid enerzijds en PPROM anderzijds.

Preterme arbeid
In dit luik onderscheiden we in de eerste plaats preterme contracties : het optreden van regelmatig contracties met een frequentie van 1 tot 2 per 10 minuten, al dan niet pijnlijk, voor de 37ste zwangerschapsweek.
Andere tekens van preterme arbeid zijn preterme ontsluiting van 2 cm of meer en/of verstrijking van de baarmoederhals van meer dan 80%.
Ook voortijdig verlies van de slijmprop behoort tot deze categorie.

PPROM (= premature rupture of membranes)
Dit betekent het breken van de vliezen voor de 37ste zwangerschapsweek.
Incidentie : 2 tot 3% van alle zwangerschappen. PPROM is verantwoordelijk voor 30% van alle vroeggeboortes.
Het preterm breken van de vliezen kan in de hand gewerkt worden door klinische, bakteriologische en/of mechanische factoren. De klinische risicofactoren zijn o.a. roken, cervicovaginitis, vaginale bloedingen, ingrepen ter hoogte van de cervix. De bakteriologische risicofactoren bestaan o.a. uit amnionitis, cervicitis, vaginitis. Een mechanische risicofactor is o.a. de aanwezigheid van laag collageengehalte.

Behandeling van dreigende vroeggeboorte

Bij een dreigende vroeggeboorte voor de 34ste zwangerschapsweek is een zorgvuldige observatie en een deskundige medische begeleiding in het ziekenhuis noodzakelijk. Het hoofddoel zal zijn de zwangerschapsduur verlengen en hierdoor ook de neonatale outcome te optimaliseren.
Eenmaal 34 zwangerschapsweken bereikt zijn, zal de behandeling er enigszins anders uitzien.
De behandeling die wordt ingesteld zal niet enkel afhangen van de bereikte zwangerschapsduur, maar ook van de oorzaak van de preterme arbeid.
• In het geval van PPROM is een ziekenhuisopname met volledige rust een vaststaand feit. Het grote gevaar is het ontstaan van infectie.
Het beleid dat wordt ingesteld is afhankelijk van verschillende factoren en kan tocolyse (weëenremming), longrijping van de foetus en antibioticatherapie omvatten. Met longrijping wordt bedoeld : het prenataal toedienen van corticosteroïden (inspuiting aan de zwangere) met als bedoeling RDSsyndroom , mortaliteit ten gevolge van intraventriculaire bloedingen en NEC te reduceren.

zie ook artikel : Prematuur geboren baby

Bij PPROM na 34 weken zal meestal afgezien worden van tocolyse ; een afwachtende houding kan aangenomen worden indien geen infectieparameters aanwezig zijn, ofwel wordt gekozen voor inductie van de bevalling.
• Preterme contracties : in dit geval zal weënremming en rust de hoofdbehandeling uitmaken. Tocolytica worden intraveneus toegediend, meestal bij 34 weken. Daarna kan overgeschakeld worden op orale vorm, een therapie die nogal controversieel kan genoemd worden. Tevens zal longrijping gegeven worden.
• Verstrijking en/of ontsluting voor 34 weken gediagnosticeerd zal ook veelal ziekenhuisopname tot gevolg hebben met als ondersteunende therapie low-dosis tocolyse en longrijping. Na de 34ste week zal deze diagnose eerder aanleiding geven tot het voorschrijven van rust. Ziekenhuisopname zal dan enkel overwogen worden bij een ongunstige evolutie van de toestand.
• Soms zal dreigende vroeggeboorte in die mate bedreigend zijn voor de foetus, dat de zwangere dient getransfereerd te worden naar een intensieve eenheid waar ook een intensieve neonatale eenheid aan verbonden is, zodat de meest ideale opvang van de baby in geval van geboorte kan gegarandeerd worden.

zie ook artikel : Hormoontherapie geeft vroeggeborenen problemen later in leven

zie ook artikel : Vroegtijdige weeën: meestal geen reden tot ongerustheid


verschenen op : 27/09/2001 , bijgewerkt op 01/11/2015

16 reacties

utrogestan werkt tegen vroeggeboorte

door anoniem, 8 December 2011 om 20:03

een natuurlijk progesteron werkt tegen vroeggeboortes. progesteron werkt wanneer de placenta verslechterd en het kindje hierdoor minder goed groeit. progesteron werkt alsnog na de 13 weken op het baarmoederslsijmvlies. progesteron werkt tegen prostaglandine welke in de maag en daarmen worden aangemaakt waardoor oxitoxine op gang gebracht word hierdoor weeen veroorzaakt. wanneer iemand te weinig maagzuur vormt in maag zal er minder relaxine hormoon kunnen worden aangemaakt wat in de maag naar de darmen word geproduceert. dit is allemaal; van toepassing om een zwangerschap in stand te houden. LEES DIT GOED NEDERLANDSE GYNAECOLOGEN!!! luister en lees dit goed.... doe niet koppig dit is al wetenschappelijk bewezen in buitenland en Europa! ook al word Progesteron en oestrogeen en hpl aangemaakt in de placenta. denk je eens in als er een trombose of verslechtering van een placenta is dan zal er een vroeggeborte komen. wanneer de placenta niet goed werkt zal het kindje een groeiachterstand krijgen!!! dat weten jullie allang! wanneer progesteron word gegeven extra dan zal het kindje beter groeien is voor vroeggeboorte en herhaalde miskramen veroorzaakt door progesteron gebrek. het is niet schadelijk aangezien er grote getale progesteron tijdens zwangerschap nodig is! de een heet meer progesteron als een ander daarom zijn er in de 2 en 3 trimester zulke verschillen van groei en tijd van geboorte. of dat een kindje na een gezonde zwangerschap zelfs toch nog overlijd tijdens de geboorte. luister hier eens naar! de meeste doden vallen tijdens de bevalling terwijl dit niet nodig is en makkelijk te voorkomen is door progesteron op tijd te geven. of al na de 6 de week bij vrouwen met progesteron tekort. en vrouwen die zwanger willen worden met de innesteling al progesteron te geven, dan is het wel wanneer het voor de 6 de week gegeven word riskanter omdat er dan nog aanlegstoornissen kunnen onstaan omdat dit al tijdens bevruchting is ontstaan. dat heeft dan ook niets te maken met progesteron toediening.

prematuriteit

door anoniem, 6 April 2006 om 21:57

Hallo Dorien, Wij zijn sinds 19/1 ouders van een tweeling,die op 25 weken en 5 dagen totaal onverwacht is geboren. Ons zoontje Frederik ligt ook nog steeds op neonatologie in UZA,maar ons dochtertje Elise is slechts 1 dag bij ons geweest. Waren jullie een ééneiige tweeling ? Wat waren uw ervaringen tgv het verblijf op neonatologie ? dank voor de reactie, groetjes, Mama en papa van Frederik en ELise

prematuriteit

door Dorien, 20 February 2006 om 15:54

Hoi allemaal Mijn naam is Dorien en ik ben een 20-jarige studente Logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik zit in het tweede jaar en tot hiertoe zijn m'n studies goed verlopen. 20 jaar geleden daarentegen, lag ik op de intensieve neonatale zorgen van het UZ in Edegem. Ik was maar liefst 3 maanden te vroeg geboren (na 26 weken zwangerschap) en woog bij de geboorte slechts 1 kilo. M'n mama was zwanger van een tweeling maar mijn tweelingzusje Evelien is een dag na de geboorte overleden. Haar hartje was nog veel te zwak en ze had een hartstilstand gekregen. Ook mij gaven de dokters niet veel hoop, in de jaren '80 was het immers een 'wonder' als je het overleefde als extreem prematuurtje. Het was een heel moeilijke periode voor m'n ouders, mama heeft daardoor zelfs te kampen gehad met een drankprobleem. Weken heb ik in m'n eentje gevochten en uiteindelijk heb ik de strijd gewonnen. Dit was voor velen uit mijn omgeving een grote opluchting maar mijn moeder heeft er nog jaren onder geleden. Nu gaat het gelukkig veel beter met haar maar toch zal dit altijd een gevoelig thema blijven. Graag had ik enkele reacties gehad van ouders en/of (jong)volwassen prematuren om ervaringen mee te delen. Groetjes Dorien

keizersnee

door gretha, 1 October 2005 om 17:47

ik heb ook een keizersnee gehad ik heb allen zon na pijn gehad maar mijn zoon is nu 19 jaar en een gezonde joge en na hem heb ik nog drie jonges gekreegen en ben heel gelukig groetjes gretha

KEIZERSNEDE

door SABINE, 25 August 2005 om 18:47

mijn zoon is geboren op 8januari 1986 in gerona(spanje). hij is op de wereld gekomen met een keizersnede hij woog maar een 1.600gr. hij was erg klein maar wel gezond maar omdat ze in de kliniek het juiste materiaal niet hadden hebben ze mijn zoontje naar barcelona gebracht met de ambulancia, daar was hij 2 maand onder controle.ik had wel veel pijn gans een week .mijn zoon is nu al 19 jaar en is een sterke jongen. ik ben wel van belgie maar woon in spanje al 20 jaar. groetjes.

bekijk alle 16 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub