ad

Jongeren die flink genotsmiddelen gebruiken, hebben vaak psychische problemen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Jongeren die stevig roken, drinken of drugs gebruiken, zijn vaak niet ‘alleen maar’ verslaafd, maar hebben ook psychische problemen. Vooral bij jonge adolescenten (12 tot 15) is de kans groot, dat het middelengebruik niet het enige probleem is. Dat blijkt uit onderzoek bij de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud in Nijmegen.
De combinatie zwaar middelengebruik en psychische problemen komt voor bij 3,8 procent van de jongeren tussen 12 en 23. Dat zijn bijna 85.000 jongeren. Onder ‘zwaar middelengebruik’ wordt verstaan: stevig roken, blowen, regelmatig harddrugs gebruiken of flink drinken: vaker dan drie à vier keer binge drinken in de afgelopen maand.

Uit Amerikaanse gegevens blijkt dat meer dan 60 procent van deze jongeren psychische problemen heeft zoals gedragsproblemen (bijvoorbeeld stelen, agressie, liegen), ADHD of depressieve klachten. Uit ander onderzoek is bekend dat jongeren in Nederlandse jeugdgevangenissen vaak verslaafd waren voordat ze veroordeeld werden (55 procent ). Minstens 74 procent van deze groep had ook psychiatrische problemen.
Het nieuwe onderzoek stelde een bijzondere samenhang vast tussen geslacht, middelengebruik en het soort problemen wat daarmee gepaard gaat. In de steekproef uit de gewone bevolking, waar die 3,8 procent jongeren met dubbelproblematiek uit kwam, bleek een relatief grote groep meisjes te zitten met gecombineerd zwaar middelengebruik en depressieve klachten. Ze hadden vaak negatieve seksuele ervaringen en waren fysiek of geestelijk mishandeld door hun ouders. Dat viel extra op want in de Amerikaanse behandelcentra en in de Nederlandse jeugdgevangenissen zitten meer jongens. Deze jongens vertonen vooral gedragsproblemen in combinatie met middelenmisbruik. De meisjes lijden meer aan stille maar ingrijpende problematiek.
ad


pub