ad

Nieuw advies over fluorgebruik bij kinderen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht in verband met het gebruik van fluor bij kinderen om tandbederf te voorkomen.

Tanden poetsen
• Er wordt aanbevolen om tussen de leeftijd van 6 maand en 3 jaar minstens een keer per dag de tanden te poetsen, uitgevoerd door een volwassene, met een voor deze leeftijd aangepaste tandpasta met laag fluorgehalte (< 500 ppm). Het is belangrijk om het fluorgehalte zoals opgegeven op de verpakking na te gaan, aangezien niet alle tandpasta’s “voor kinderen” een beperkt fluorgehalte inhouden. Een hoeveelheid tandpasta even groot als één erwtje is ruim voldoende.
• Tussen de leeftijd van 3 en 6 jaar blijft dezelfde aanbeveling gelden maar dan tweemaal daags. Als het kind geleerd heeft om de tandpasta op correcte wijze weer uit te spugen, mag een tandpasta met een hoger fluorgehalte (1.000 ppm) gebruikt worden.
• Voor kinderen ouder dan zes jaar wordt aanbevolen om de tanden tweemaal per dag te poetsen met een tandpasta die 1.000 tot 1.500 ppm fluor bevat, aan te vullen met een mondspoeling gedurende de dag.
• Fluorsupplementen worden afgeraden.

Overdosis vermijden
Elke, zelfs matige, overmaat van fluor is schadelijk. Daarom moet bij eventuele inname van een fluorsupplement rekening worden houden met de fluorconcentratie van het water en van de verbruikte voedingsmiddelen, evenals van de gebruikte hygiëneproducten (in het bijzonder tandpasta).
De dosis die, om elk risico van fluorose te vermijden, niet overschreden mag worden, bedraagt 0,05 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, voor alle opnamen samen, zonder 1mg per dag te overschrijden. Rekening houdend met de tamelijk hoge fluorconcentraties in het leidingwater van bepaalde streken en in sommige fleswaters, kan de veiligheidsdrempel voor een zuigeling die 750 ml water per dag inneemt – voor zuigelingen zeker niet ongewoon – overschreden worden. Fleswater dat meer dan 1,5 mg fluor /l [1.500 microgram/l] bevat is niet geschikt voor regelmatig gebruik door zuigelingen en kinderen onder de 7 jaar.
Behalve in uitzonderlijke situaties en onder strikt medisch toezicht, mag geen enkel fluorsupplement systematisch aan zwangere vrouwen mogen worden toegediend.
De volledige tekst van dit advies is terug te vinden via http://www.health.fgov.be/HGR_CSS, in de rubriek “Adviezen en Aanbevelingen” (met referentienummer nr. 8520)
ad


pub