Snel een beroerte herkennen kan levens redden

Laatst bijgewerkt: oktober 2018
In dit artikel
Snel een beroerte herkennen kan levens redden

dossier Beroertes komen vaak voor, maar toch herkennen veel mensen de symptomen niet. Er bestaat nochtans een eenvoudige en snelle manier om dit te ontdekken. Een snelle behandeling heeft gunstige gevolgen voor het slachtoffer: zijn overlevingskansen stijgen en de kans op restletsels neemt af.

Tanja wordt ’s morgens wakker met verschrikkelijke hoofdpijn. Tijdens het ontbijt merkt haar man dat ze zich wat anders gedraagt. Ze spreekt moeilijk en kan haar kopje koffie met moeite vasthouden. Wanneer ze haar tanden poetst, ziet ze dat één mondhoek wat naar beneden hangt …

Tanja heeft een beroerte. Wist jij het?

Een beroerte, ook herseninfart of CVA (cerebro-vasculair accident) genoemd, is een hersenaandoening waarbij de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen plotseling wegvalt. Dit kan door een klontertje dat het bloedvat verstopt of door een bloedvat dat scheurt. De symptomen zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van het getroffen hersendeel. Volgende symptomen kunnen voorkomen, maar daarom niet allemaal:

• bewustzijnsveranderingen of bewusteloosheid, verwardheid, afwezigheid
• slaperigheid, opwinding, onrust
• duizeligheid, dronken gevoel
• rare manier van lopen
• hoofdpijn, braakneigingen
• scheve mond, vaak in combinatie met moeilijk spreken en slikken
• gevoelsstoornissen, spierzwakte of verlammingen aan één kant van het aangezicht of lichaam

Wanneer je een beroerte vermoedt, voer dan zo snel mogelijk de FAST test uit. Als het slachtoffer één of meerdere opdrachten van deze test niet goed kan uitvoeren, heeft hij waarschijnlijk een beroerte. Alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten (112). Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer doen. Installeer het slachtoffer in een comfortabele houding en ondersteun het slachtoffer aan de verlamde zijde. Blijf rustig praten, maar houd er rekening mee dat het slachtoffer soms heel moeilijk of onmogelijk kan praten.

FAST test (Face, Arm, Speech en Time)

Face of gelaat
Kijk of de mond van het slachtoffer scheef naar beneden staat en of er een mondhoek naar beneden hangt. Vraag aan het slachtoffer om te lachen of om zijn tanden te laten zien.

help_06_01_013-300.jpg

Arm
Kijk of een arm of been verlamd is. Vraag aan het slachtoffer om de ogen dicht te houden en beide armen voor zich uit te strekken met de handpalmen naar boven. Observeer goed. Bijv. blijft de rechterarm hangen of beweegt deze arm slechts even en zakt hij dan weer naar beneden?

help_06_01_014-230.jpg

Spraak
Ga na of het slachtoffer moeite heeft met spreken. Laat desnoods een zin herhalen of stel vragen.

help_06_01_015-300.jpg

Tijd
Probeer te weten te komen hoe lang deze klachten al duren. De snelheid waarmee een slachtoffer door gespecialiseerde hulp behandeld wordt, is bepalend om blijvende hersenschade te voorkomen of te beperken. Als medische behandeling binnen de 3 uur start, is de kans op herstel merkelijk groter.

help_06_01_016-300.jpg

zie ook artikel : Beroerte (Cerebro Vasculair Accident)

Meer weten over eerste hulp? Dit kan! Volg een gratis eerste hulp cursus van Rode Kruis-Vlaanderen bij jou in de buurt. Neem hier eens een kijkje!
pub