ad

Bescherm uw baby tegen kinkhoest: laat uzelf ook vaccineren

Laatst bijgewerkt: mei 2009

nieuws Naar aanleiding van de Europese Vaccinatieweek (van 20 tot 26 april) lanceert de Vlaamse overheid een campagne over de vaccinatie tegen kinkhoest.
Kinkhoest is een heel besmettelijke ziekte van de luchtwegen, veroorzaakt door een bacterie (Bordetella pertussis). De ziekte is vooral gevaarlijk voor baby’s. Baby’s die besmet zijn met kinkhoest, krijgen hevige hoestaanvallen. Die kunnen leiden tot benauwdheid, braken en een moeilijke ademhaling. Er kunnen hersenletsels optreden en heel soms kan de ziekte zelfs dodelijk zijn.
Baby’s beschermen tegen kinkhoest kan in de eerste plaats door de baby’s zelf te vaccineren. Er wordt nu al zo’n vijftig jaar lang gevaccineerd tegen kinkhoest en de ziekte treft in Vlaan¬deren nog maar weinig kleine kinderen. Desondanks is er sinds kort een stijging van het aantal gevallen van kinkhoest merkbaar.
Omdat kinkhoest vooral gevaarlijk is voor zeer jonge baby’s, die vaak nog niet gevaccineerd zijn, wil de Vaccinatieweek ook ouders en toekomstige ouders aansporen om zich te laten vaccineren. Zo vermijden ze immers dat ze hun kind met kinkhoest besmetten. Ook andere gezinsleden van baby’s en mensen die in hun beroep veel met baby’s omgaan (personeel in kinderdagverblijven, kinderartsen enzovoort) kunnen het best een herhalingsvaccin krijgen.
Meer info:
www.vaccinatieweek.be.
ad


pub