ad

Roken slecht voor borstkanker

Laatst bijgewerkt: maart 2003

nieuws Roken slecht voor borstkanker Volgens het onderzoek komt borstkanker niet vaker voor bij rooksters, maar ligt het sterftecijfer door borstkanker bij rooksters wel hoger. Uit gegevens van 261 borstkankerpatiënten bleek dat 38% van de patiënten bij wie de borstkanker was uitgezaaid naar de longen ooit hadden gerookt, terwijl bij de kankerpatiënten bij wie geen uitzaaiing werd vastgesteld slechts 29% rooksters waren. De overgrote meerderheid van de vrouwen bij wie de borstkanker was uitgezaaid naar de longen bleken te roken of in het verleden te hebben gerookt. Ook andere metastasen bleken meer voor te komen bij (ex-)rooksters.
De onderzoekers vermoeden dat de longen door het roken bepaalde wijzigingen ondergaan waardoor ze vatbaarder zijn voor kankercellen.
ad


pub