ad

Eerste hulp aan een slachtoffer met CO-vergiftiging

Laatst bijgewerkt: november 2019
CO-intox-logo-100.jpg

nieuws Een slachtoffer met een CO-vergiftiging is niet altijd onmiddellijk te herkennen. Daarom is het belangrijk te weten welke symptomen kunnen optreden en welke handelingen je kan stellen als het slachtoffer toch al een vergiftiging heeft opgelopen.

Wat stel je vast ?

• Hoofdpijn, misselijkheid, sufheid en vermoeidheid
• Nadien braken en duizeligheid
• Bewusteloosheid en zelfs coma of de dood
• Het slachtoffer kan een roze kleur hebben, ook al is hij gestikt.
• Bij een langdurige blootstelling aan een zeer lage concentratie CO komen de symptomen ook voor, maar minder uitgesproken. De diagnose is in dit geval niet evident en wordt dan ook regelmatig pas laat gesteld. Zo kan je bijv. enkel hoofdpijn hebben binnenshuis die overgaat wanneer je in de frisse buitenlucht komt.
• Je vermoeden van CO vergiftiging kan versterkt worden door enkele observaties... Zie je vocht of roet aan de schoorsteen of een toestel, kapotte ruitjes aan kachel, gele ipv blauwe vlammen bij gas, mistig of windstil weer, enz.

Wat doe je ?

• Open ramen en deuren voor voldoende ventilatie
• Schakel zo mogelijk de vermoedelijke bron uit (bijv. een gasgeiser in de badkamer)
• Evacueer het slachtoffer naar de frisse lucht en controleer onmiddellijk daarna zijn toestand. Bij de evacuatie van het slachtoffer geldt steeds de regel : veiligheid eerst ! In sommige situaties is evacuatie niet mogelijk zonder groot gevaar voor jezelf. Laat in dat geval de redding over aan de hulpdiensten. Weet dat een natte zakdoek voor de mond houden, je niet beschermt tegen de inademing van CO. Zelfs een gasmasker doet dit niet als het niet voorzien is van een speciale filter.
• Laat de hulpdiensten alarmeren (112)
• Verleen verdere eerste hulp:
--> Leg een bewusteloos slachtoffer dat normaal ademt in stabiele zijligging.
--> Start reanimatie bij een bewusteloos slachtoffer dat niet meer normaal ademt.

zie ook artikel : Opletten voor koolstofmonoxide-vergiftiging!

rode-kruis-90.jpg

zie ook artikel : Reanimatie


ad


pub