ad

Veroorzaakt haarlak geboortedefecten?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Vrouwen die in het begin van hun zwangerschap veel haarlak gebruiken, zouden meer kans maken dat hun (mannelijke) kind geboren wordt met misvormde geslachtsdelen (hypospadie, een aangeboren afwijking waarbij het plasgaatje zich niet op de top van de penis, maar in de buurt van de eikel, ter hoogte van de teelballen of zelfs in de buikholte bevindt). Dat blijkt uit onderzoek in Engeland, gepubliceerd in het vakblad Environmental Health Perspectives (november 2008).

De studie onderzocht de mogelijke omgevingsoorzaken van 471 gevallen van hypospadie. Onderzocht werd o.m. blootstelling aan diverse chemische stoffen (zoals pesticiden, ftalaten, zware metalen, enz.), of de moeder rookte of alcohol dronk tijdens de zwangerschap, waar ze werkt, vitaminegebruik, vegetarisme of andere dieetgebruiken, enz.
Alleen bij zwangeren die tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap beroepsmatig werden blootgesteld aan grote hoeveelheden haarlak, werd een licht verhoogd risico gevonden. Ook voor blootstelling aan ftalaten werd een licht verhoogd risico vastgesteld. Omdat het mogelijke verband echter zo klein is en ook het aantal onderzochte gevallen vrij beperkt was, is het moeilijk om uit deze studie te besluiten dat haarlak effectief het risico op hypospadie verhoogt. In het beste geval kan men zeggen dat de mogelijkheid bestaat en dat enige voorzichtigheid geboden is.
Vrouwen die in het begin van de zwangerschap een supplement van foliumzuur namen, hadden een lager risico op een jongen met hypospadie. Ook dit resultaat moet gezien het beperkt aantal deelnemers aan de studie, met de nodige reserve geïnterpreteerd worden.
ad


pub