ad

Meer wiegendood bij jongens dan meisjes

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Vorig jaar zijn in Nederland meer jongetjes gestorven aan wiegendood dan meisjes. Bij tien jongens is als doodsoorzaak wiegendood vastgesteld. Bij meisjes lag dat aantal op vier. In 2006 stierven elf kinderen aan wiegendood. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Eerder dit jaar maakte de Landelijke Werkgroep Wiegendood bekend dat baby's tussen de drie en zes maanden negen keer meer kans lopen op wiegendood tijdens de opvang op een kinderdagverblijf of bij gastouders. Dat zou onder meer te verklaren zijn door de slechtere lucht op kinderdagverblijven. Daar heerst een hogere kooldioxidewaarde en er komen relatief veel luchtweginfecties voor.
In Vlaanderen schommelt het aantal overlijdens rond 25-30 kinderen per jaar. Ook hier komt wiegendood in verhouding meer voor in de kinderopvang.

zie ook artikel : Wiegendood
ad


pub