ad

Weinig slapen verhoogt risico op hartaanval en beroerte

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Mensen die minder dan 7,5 uur per nacht slapen hebben tot vier keer meer kans op een hartaanval of een beroerte dan mensen die meer slapen. Dat moet althans blijken uit een onderzoek in Japan bij 1255 mensen met verhoogde bloeddruk (gepubliceerd in het gezaghebbende Archives of Internal Medicine, 2008;168: 2225-2231). De gemiddelde leeftijd van de onderzochte personen was 70 jaar en 94% had een verhoogde bloeddruk. Ze werden gedurende 5 tot 9 jaar gevolgd, waarbij onder meer naar hun bloeddruk tijdens de slaap en hun slaappatroon werd opgevolgd. Andere mogelijke risicofactoren (zoals gewicht, roken, cholesterolgehalte, enz.) werden in de resultaten verrekend.

Tijdens het onderzoek werden 99 cardiovasculaire incidenten vastgesteld. De helft van de deelnemers aan de studie sliep gemiddeld 8,5 uur per nacht, een kwart sliep minder dan 7,5 uur.
Bij de mensen die minder dan 7,5 uur per ncht sliepen, was de kans op een hartaanval of een beroerte 60% hoger dan bij diegenen die langer sliepen. Elk jaar kreeg gemiddeld 2,4% van de kortslapers effectief een hartaanval of beroerte, tegenover 1,9% bij de langslapers.
Normaal verlaagt de bloeddruk tijdens de slaap. Men vermoedt dat mensen bij wie de bloeddruk tijdens de slaap niet daalt of zelfs verhoogt, een hoger risico hebben op een hartaanval of een beroerte. Bij 8% van de deelnemers aan de studie werd geen verlaagde bloeddruk tijdens de slaap gemeten. Van die 8% lag de kans op een hartaanval of beroerte het hoogst bij de kortslapers: hun risico lag 4 keer hoger dan bij de langslapers bij wie wel een daling van de bloeddruk werd vastgesteld.
De bezoekers besluiten dan ook dat minder dan 7,5 uur per nacht slapen, de kans op een hartaanval of een beroerte verhoogt. Zij onderzochten evenwel niet of dat risico vermindert als die mensen langer gaan slapen. Bovendien kan niet uitgesloten worden dat het verhoogde risico niet veroorzaakt wordt door de korte nachten, maar wel door andere factoren die maken dat die mensen minder lang slapen (bv. stress overdag, lange werkuren...). Ten slotte had het onderzoek alleen betrekking op mensen met een verhoogde bloeddruk. Deze gegevens kunnen niet zomaar veralgemeend worden tot mensen met een normale bloeddruk.
ad


pub