ad

Inductiekookplaat is ongevaarlijk

Laatst bijgewerkt: oktober 2008
inductie-kookpl.jpg

nieuws Nog altijd duiken op het internet onheilspellende berichten op over de gevaren van inductiekookplaten (en microgolfovens). Bij het gebruik van een inductiekookplaat zouden (levens)gevaarlijke stralen vrijkomen direct van het apparaat of via het ‘energetisch geladen’ voedsel, waarbij vaak verwezen wordt naar de gevolgen van radiotherapie bij kankerpatiënten. Door langdurige blootstelling aan deze straling zouden onder meer veranderingen optreden in de samenstelling van het bloed, waardoor het immuunsysteem afgezwakt wordt en er verhoogde kans op bijvoorbeeld leukemie zou bestaan. ‘Voedsel van inductiekookplaten bevat zoveel elektromagnetische energie dat het lichaam een teveel aan energie krijgt. Het lichaam probeert deze energie weg te werken via een neutraliseringproces. Het gaat namelijk anti-energie of tegen-pool energie aanmaken om het overschot af te voeren,’ zo wordt op een Nederlandse website beweerd. Bovendien zou het ‘kapot bestraalde voedsel’ (sic) bijna elke voedingswaarde hebben verloren. ‘Een bord zand zal méér voeding bevatten’, zo heet het op dezelfde website. Wanneer men voedsel eet dat in een magnetron is verhit of ontdooid, treden in het bloed veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van de mensen die aan kanker lijden. ‘Wanneer men voedsel uit de magnetron en van inductie eet, treedt er een toename op van het aantal kankercellen in het bloed. Voedsel uit de magnetron nuttigen, brengt het lymfesysteem uit balans zodat dit niet meer optimaal werkt. Het lichaam is dan niet afdoende meer beschermd tegen de ontwikkeling van kanker, infectieziekten, etc.’

Al deze beweringen zijn op niets gebaseerd. Het enige dat klopt is dat microgolfovens en inductieplaten (maar ook wasmachines, haardrogers, enz.) inderdaad elektromagnetische velden in hun onmiddellijke omgeving opwekken. Maar beweren dat dit vergelijkbaar is met de ioniserende straling die bij radiotherapie wordt gebruikt, is wetenschappelijk onzin.
In een recente publicatie van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over ‘Elektromagnetische velden en gezondheid’ wordt uitdrukkelijk aangestipt dat dergelijke apparaten enkel op de markt mogen gebracht worden als ze veilig zijn en geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Deze vereiste is vastgelegd in de Europese laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG).
Zoals recent nog bleek uit onderzoek van het VITO in opdracht van de dienst Milieu & Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, is de binnenhuisblootstelling aan elektromagnetische velden in het algemeen (dus niet alleen van inductieplaten of microgolfovens, maar van alle elektrische apparaten) veel kleiner dan de gangbare blootstellingslimieten en drempelwaarden waarbij een epidemiologische maar niet bewezen associatie met een gezondheidseffect zou kunnen optreden. Bovendien zijn de persoonsgebonden blootstellingen veel kleiner en aldus veel minder alarmerend dan door de media verkondigd wordt en waarvan de informatie waarschijnlijk vaak gebaseerd is op ogenblikkelijke puntmetingen zeer dicht bij de emissiebron.
Ook is nog nooit aangetoond dat voedsel dat bereid is op de inductieplaat (of in de microgolfoven) van samenstelling zou zijn veranderd, schadelijke stoffen zou bevatten of minder voedingswaarde zou hebben dan conventioneel bereid voedsel, integendeel zelfs.

zie ook artikel : Straling - De bestraalde mens
ad


pub