ad

Wanneer een prostaattest laten doen?

Laatst bijgewerkt: oktober 2008

nieuws Prostaatkanker is in Vlaanderen bij mannen de meest voorkomende kanker en de zevende grootste oorzaak van overlijden. Prostaatkanker kan ontdekt worden alvorens er symptomen optreden. Er bestaan tests voor opsporing, zoals de PSA-test, maar ze werken niet perfect. Tweederde van de mannen die een hoger PSA-gehalte hebben, lijden niet aan prostaatkanker. Zij brengen ook vaak kankers aan het licht die de gezondheid van de man niet in gevaar brengen. Dat kan leiden tot grote ongerustheid bij de man en onnodige onderzoeken en behandelingen. Omgekeerd hebben sommige mannen met prostaatkanker geen hoger PSA-gehalte in het bloed, waardoor de test onterecht de indruk kan geven dat er niets aan de hand is. Bovendien is tot nu toe niet aangetoond dat een systematische opsporing van prostaatkanker het aantal sterfgevallen zou doen verminderen.
Volgens de Belgian Association of Urology (BAU) is een PSA-bepaling of een rectaal onderzoek slechts in bepaalde gevallen verantwoord en moeten de voor- en nadelen in detail met de patiënt besproken worden.

• De BAU adviseert artsen om hun mannelijke patiënten vanaf de leeftijd van 50 jaar informatie te verschaffen over het risico op prostaatkanker en over de voor- en nadelen van vroegtijdige opsporing.
• Mannen van 40 jaar moeten geinformeerd worden indien zij een broer, vader of oom langs vaderskant hebben die behandeld werd voor prostaatkanker, indien een overlijden veroorzaakt werd door prostaatkanker bij één of twee van die verwanten of indien de patiënt andere risicofactoren vertoont.
• Indien bij een of meerdere verwanten in de eerste graad (vader of broer) een prostaatkanker werd vastgesteld, dan is het aan te raden om een PSA controle op te starten vanaf de leeftijd van 40-45 jaar, ook als er geen klachten zijn. Ze moeten alleszins geinformeerd worden over het risico op prostaatkanker en over de voor- en nadelen van vroegtijdige opsporing.
• Alle mannen met urologische klachten (moeilijkheden om te plassen of om te starten met plassen, pijn tijdens het plassen, zwakke urinestraal en nadruppelen, onderbroken urinestraal, het gevoel niet "leeggeplast" te hebben, regelmatig ’s nachts moeten opstaan om te urineren, bloed in uw urine, pijn onderaan in het bekken...) of mannen waarbij een prostaatkanker kan vermoed worden (botpijn, vermoeidheid, blodarmoede) moeten een PSA test en een rectaal onderzoek te ondergaan, ongeacht hun leeftijd, om prostaatkanker uit te sluiten, en zeker in die gevallen waar de ontdekking van een prostaatkanker de voorgestelde behandeling voor hun klachten kan wijzigen.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub