Waarom stress vermijden?

Laatst bijgewerkt: september 2019

nieuws Tijdens de Week van het Hart 2008 die loopt van 21 tot 27 september wil de Cardiologische Liga de aandacht vestigen op chronische stress als belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Chronische stress verdubbelt de kans op een verhoogde bloeddruk en problemen met hart en bloedvaten. Mensen met chronische stress hebben ook veel meer kans om ongezond te leven (meer roken, drinken, ongezond eten en weinig rust nemen) wat eveneens de kans op hartziekten verhoogt.
In eerste instantie kan men proberen de lichamelijke symptomen van stress (zoals snelle ademhaling en overdreven spierspanning) onder controle te krijgen. Dat kan ondermeer via relaxatietechnieken, ademhalingsoefeningen en sport.

Ontspanning en relaxatie alleen doen niet van stress genezen, maar ze maken de gestresseerde persoon wel beter voorbereid om praktische problemen aan te kunnen die vaak met stress gepaard gaan.Voorwaarde is wel dat de ontspanningsoefeningen met enige regelmaat worden gedaan (liefst elke dag).
Daarna is het belangrijk na te gaan welke de precieze oorzaken zijn die deze permanente toestand van spanning teweegbrengen.
Professionele hulp van een psycholoog of van een psychiater zal daarbij in bepaalde gevallen nodig zijn

Alarmsignalen
- innerlijke onrust, hoge hartslag, snelle ademhaling, gespannen spieren
- maagproblemen, krampen, diarree
- lusteloosheid
- slaapstoornissen
- concentratiestoornissen
- sociaal isolement
- mijdgedrag
- stemmingswisselingen


pub