ad

Campagne tegen passief roken zwangere vrouw

Laatst bijgewerkt: juli 2020
stp-meeroken-150.jpg

nieuws De VRGT, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, is gestart met een campagne tegen passief roken van zwangere vrouwen. 85% van de tabaksrook komt in de omgeving terecht. De kans bestaat dat zwangere vrouwen en kinderen deze rook mee inademen. Bij de zwangere vrouw komen op die manier nicotine en koolmonoxide via de navelstreng in het bloed van de baby terecht. Bovendien is het nicotinegehalte in het bloed in de navelstreng 15% hoger dan in het bloed van de moeder. In combinatie met sterk verhoogde CO-concentraties in het bloed, krijgt het kindje minder zuurstof zodat de kans bestaat dat hij/zij zich niet optimaal kan ontwikkelen. De kans op o.a. miskraam, vroeggeboorte en lager geboortegewicht wordt groter.

Pasgeboren baby’s die blootgesteld worden aan passief roken hebben een groter risico op wiegendood, slechte ontwikkeling van de longen, astma, oorontsteking, bronchitis, longontsteking en hoesten. Passief roken wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op leer- en gedragsstoornissen (bv. hyperactiviteit), vaak met gevolgen voor de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Passief roken veroorzaakt ook fysiologische wijzigingen bij kinderen (o.a. wijziging van zuurstoftransport en wijziging van de wanden van de bloedvaten) die het risico op hart- en vaatziekten bij volwassen leeftijd zouden kunnen verhogen. Ook het risico op bepaalde kankers bij kinderen zoals hersengezwellen is hoger.
Momenteel krijgen zwangere vrouwen en/of hun rokende partner een forfaitair bedrag van €120 terugbetaald voor rookstopbegeleiding. Voor de rokende partner die eventueel ook nog farmacologische hulpmiddelen nodig heeft, is er een
tegemoetkoming voorzien van €55.
www.rookvrijezwangerschap.be

zie ook artikel : Zwangerschap en roken
ad


pub