Twijfels over nut van antidepressiva

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
dr-toont-med.jpg

nieuws

Recent is enige beroering ontstaan rond een overzicht van studies over antidepressiva waaruit blijkt dat de nieuwere antidepressiva, de zogenaamde SSRI’s, praktisch geen beter effect gaven dan placebo bij lichte tot matige depressie. Bij ernstigere vormen was er wel een betere respons die enkel bij zeer ernstige depressie echt betekenisvol was. Het betreft een zogenaamde meta-analyse van alle klinische studies (gepubliceerd en niet-gepubliceerd) die aan de Amerikaanse Food and Drug Administration waren toegezonden in het kader van de registratie van fluoxetine, venlafaxine, nefazodon (niet beschikbaar in België) en paroxetine. Dit overzicht verscheen in PloS Medicine [2008;5:260-8], vrij te consulteren . De onderzoekers gingen na of de ernst van de depressie de doeltreffendheid van de antidepressiva beïnvloedde. Op te merken valt dat de studies beperkt waren in duur (maximaal 6 weken). Deze resultaten sluiten aan bij een eerdere publicatie van Amerikaanse onderzoekers in het New England Journal of Medicine waaruit ook al bleek dat het effect van antidepressiva kleiner is dan werd aangenomen. Zeker bij mineure depressie, maar ook bij de milde en matige vorm van majeure depressie geniet de niet-medicamenteuze aanpak de voorkeur. Nederlandse onderzoekers toonden onlangs aan dat antidepressiva niet werken als ‘onderhoudsmedicijn’ om mensen die al eens depressief zijn geweest te beschermen tegen terugval (Psychotherapy and Psychosomatics, december). Zestig procent van de ‘onderhoudsslikkers’ werd binnen twee jaar weer depressief. De makers van Seroxat en Prozac wijzen er in een reactie op dat andere studies hebben aangetoond dat antidepressiva wel werken. Pharma.be, de beroepsvereniging van Belgische farmaceutische bedrijven, zegt in een reactie dat de studie slechts een kleine deel van alle beschikbare gegevens behandelt. Tal van studies hebben aangetoond dat antidepressiva wel doeltreffend zijn. Een mogelijk placebo effect bestaat bij vele medicijnen, wat niet wil zeggen dat deze geneesmiddelen niet effectief werken. Het is logisch dat het effect van deze geneesmiddelen duidelijker merkbaar zijn bij patiënten met een zeer ernstige depressie. Nog volgens Pharma.be bestaat er een duidelijke unanimiteit over de nood van een multidisciplinaire aanpak bij depressies. De medicamenteuze bijdrage speelt een belangrijke rol. De medicamenteuze aanpak heeft zijn waarde voor de gezondheid en het welzijn van de patiënt bewezen, mits het goede gebruik ervan.


pub