ad

Ook volwassenen moeten zich laten vaccineren tegen kinkhoest

Laatst bijgewerkt: februari 2008

nieuws Sinds meerdere jaren wordt een algemene toename van het aantal kinkhoestgevallen vastgesteld, zowel bij (niet-gevaccineerde) zuigelingen onder de 2-3 maanden, als bij jongeren en volwassenen die in hun jeugd gevaccineerd werden. Ook na het doormaken van een natuurlijke kinkhoestinfectie blijkt de immuniteit niet levenslang te zijn. Adolescenten en volwassenen vormen op dit ogenblik dus een vatbare groep om zowel zelf de ziekte door te maken als om ze door te geven aan zuigelingen. Bij zuigelingen kan kinkhoest dodelijk zijn.

Bij volwassenen beperken de klachten zich meestal tot een langdurig aanhoudende hoest. Studies tonen dat tot eenderde van de gevallen van langdurige hoest bij gezonde adolescenten en volwassenen te wijten zou zijn aan kinkhoest.
Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad vaccinatie tegen kinkhoest aan voor:
• zuigelingen op 8 weken (ook voor prematuren), en nadien op de leeftijd van 15 maanden en 5-6 jaar. Deze vaccins zijn in ons land gratis;
• Op de leeftijd van 14-16 jaar: één herhalingsvaccinatie (met dTpa, een combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest);
• De toediening van één dosis dTpa wordt tevens aanbevolen aan alle volwassenen die geen herhalingsinenting met dTpa hebben gekregen op 14-16 jaar, en die in contact komen met ongevaccineerde of onvolledig gevaccineerde zuigelingen: jonge of toekomstige ouders en hun naaste familiecontacten, alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven.
Tot nu toe werden geen belangrijke nevenwerkingen met het dTpa vaccin vastgsteld. Wel kan een matige zwelling of een beperking van de armbeweging vastgesteld. Deze reacties gaan vanzelf over.

zie ook artikel : Kinderziekten
ad


pub