ad

Internationale Kinderkankerdag

Laatst bijgewerkt: januari 2008

nieuws De Internationale Kinkerkankerdag wordt georganiseerd door de International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations (ICCCPO). Bedoeling is om geld in te zamelen opdat kinderen met kanker wereldwijd de zorg zouden krijgen die ze nodig hebben. Bij ons en in andere West-Europese landen is de overlevingskans van deze kinderen dankzij de goede medische zorg relatief hoog (gemiddeld zo'n 73%). Maar van de naar schatting 250.000 kinderen die elk jaar kanker krijgen, leeft ruim 80% in een ontwikkelingsland. Met een aangepaste diagnose en behandeling zouden minstens 100.000 van deze kinderen kunnen gered worden.
Kanker treft vooral oudere personen: ongeveer twee derde van alle vrouwen en drie kwart van alle mannen bij wie kanker werd vastgesteld, is 60 jaar of ouder op het ogenblik van de diagnose. Kinderkanker komt in Vlaanderen relatief weinig voor. Het gaat om zo’n 200 gevallen per jaar. Alhoewel deze kankers in twee op de drie gevallen kunnen genezen worden, blijft het een zeer ingrijpende en vaak traumatische ervaring voor ouders én kind. Bovendien kan de behandeling ook op lange termijn gevolgen hebben, lichamelijk én emotioneel. Niet alleen een operatie waarbij bijvoorbeeld een orgaan moet worden weggehaald, ook chemotherapie en bestraling kunnen sporen achterlaten, die soms jaren later de kop opsteken.

De late gevolgen van kinderkanker zijn aanzienlijker en ingrijpender dan tot nu toe werd aangenomen, zo blijkt uit recent onderzoek van het Amsterdams Medisch Centrum en het Nederlands Kanker Instituut. Driekwart van de overlevenden heeft één of meerdere gezondheidsproblemen, een kwart zelfs vijf of meer tegelijk. De meest voorkomende gezondheidsproblemen blijken orthopedische klachten, neurologische problemen, tweede tumoren, problemen met de hormoonhuishouding, onvruchtbaarheid en psychosociale problemen. Zwaarlijvigheid en hart- en nierproblemen scoren eveneens hoog.
Van de overlevenden die alleen met radiotherapie (bestraling) waren behandeld, werd bij 55% een zware tot zeer zware ziektelast vastgesteld. Bij overlevenden met alleen chemotherapie ging het om 15%. Chirurgische behandeling neemt een middenpositie in, met een zware tot zeer zware ziektelast bij 25% van de overlevenden.
Onderscheiden naar type kanker werden de meest ingrijpende late gevolgen gevonden bij overlevenden van botkanker. Volgens de onderzoekers is dat te wijten aan de operaties die bij deze aandoening vereist zijn: gewrichtsschade of amputatie is daarbij vaak onvermijdelijk. Daar komt bij dat veel patiënten aanvullend met chemotherapie moeten worden behandeld.

De minst ingrijpende late gevolgen werden gevonden bij overlevenden van leukemie en nierkanker.
De onderzoekers pleiten ervoor alle overlevenden van kinderkanker levenslang nazorg aan te bieden, op basis van regelmatig gezondheidsonderzoek. De meeste grote oncologische centra in Vlaanderen hebben een langetermijnkliniek, waar mensen die op jonge leeftijd voor kanker zijn behandeld jaarlijks tot tweejaarlijks op controle komen. Dokter Anne Uyttebroeck, van de dienst kinderhemato-oncologie UZ Leuven: "Op jonge leeftijd zijn de meeste organen nog in volle ontwikkeling en kankerbehandeling kan de normale groei beïnvloeden. Vandaar het belang van een goede opvolging, zodat we indien nodig tijdig kunnen bijsturen. Sommige kinderen hebben destijds medicijnen gekregen die de hart- of nierfunctie belasten. Daarom zijn het niet allemaal hartlijders of nierpatiënten, maar ze moeten wel gevolgd worden. Zo zullen we een hoge bloeddruk bijvoorbeeld sneller bijsturen. En als de nieren wat te veel calcium doorlaten, geven we extra calcium. Maar daarom hoef je niet je leven lang medicijnen te slikken. De meeste ex-patiënten leiden achteraf een heel normaal leven. Ze trouwen, sommige krijgen kinderen, gaan uit werken,… Alleen blijven ze – door de therapie die ze als kind gehad hebben – het beste regelmatig op controle komen."

Er bestaan ook diverse hulpgroepen die werken rond kinderkanker. De meeste kinderkanderfondsen richten zich op het steunen en begeleiden van ouders, broers en zussen en familie van kinderen met kanker. Tevens zijn de verenigingen bedoeld voor kinderen met kanker tijdens en na hun ziekte en behandeling. Ze organiseren activiteiten en vormen een platform waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten; er zijn forums voor zowel jongeren en kinderen als een forum voor ouders.
- Kinderkankerfonds.be - www.kinderkankerfonds.be
- No Limits vzw - www.kinderkanker.be
- Kinderkanker Oudervereniging Leuven vzw – www.kinderkankerouderverenigingleuven.be
Vzw Kleine Prins – http://users.pandora.be/vzw.kleineprins/kleineprins/index.htm
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad


pub