ad

Safer Internet Day 2008

Laatst bijgewerkt: januari 2008
safer-internet.jpg

nieuws De Safer Internet Day is een initiatief van Insafe (www.saferinternet.org), het Europese netwerk voor veilig internet, dat in 2004 door de Europese Commissie werd opgericht opgericht om een veilig, ethisch en efficiënt gebruik van het internet en mobiele telefoons te promoten, vooral voor kinderen en jongeren. In België worden de projecten gecoördineerd door Child Focus en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (www.saferinternet.be).

Een van de belangrijke aandachtspunten is het zogenaamde cyberpesten. Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, zoals internet, gsm of computer om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,... Zo kunnen er via sms beledigingen of bedreigingen verstuurd worden of via MMS genante foto’s. Maar ook via de computer en internet zijn er diverse ‘pestmogelijkheden’: elkaars paswoord stelen en zo iemands account binnendringen om deze voor de gebruiker te blokkeren of in naam van de gebruiker beledigende berichten rond te sturen, inbreken in de computer en persoonlijke info stelen, pesten via MSN of chatrooms, een website of weblog met kwetsende inhoud en foto’s over het slachtoffer aanmaken,... De top vijf van meest gebruikte manieren ziet er als volgt uit:
1. beledigingen of bedreigingen via internet of MSN
2. iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen en bijvoorbeeld bestellingen te doen op diens naam
3. roddels verspreiden via internet of gsm
4. in iemands inbox inbreken en het paswoord veranderen
5. opzettelijk een virus doorsturen.

Recent onderzoek in Vlaanderen wees uit dat ongeveer 20 % van de jongeren reeds het slachtoffer werd van pesterijen. Vaak gaat het om “klassiek” pesten, maar toch zien we ook meer en meer kinderen het slachtoffer worden van cyberpesten. Momenteel zou één jongere op tien met cyberpesten geconfronteerd worden. 1,6 % van de jongeren zou zelfs dagelijks of zeer regelmatig op deze manier lastiggevallen worden. Bovendien is er een sterke correlatie tussen klassiek pesten en cyberpesten: het gewone pesten zet zich blijkbaar voort via nieuwe technologieën. Daders blijven zo ook daders en slachtoffers blijven slachtoffers.

Wat kan je eraan doen als ouder?
Cyberpesten voorkomen
1. Zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Ga op een positieve manier het gesprek aan rond internet, leer van je kinderen maar maak ook duidelijke afspraken.
2. Probeer een sfeer te creëren waarin je kind met problemen naar je toe komt.
3. Zet de computer in een gemeenschappelijke ruimte, zoals bijvoorbeeld de woonkamer. Kinderen en jongeren zijn voorzichtiger als ze weten dat er een oogje in het zeil gehouden wordt.
4. Leer je kinderen op een veilige, verantwoorde en respectvolle manier met het internet om te gaan. Zeg hen geen zaken te versturen die anderen kunnen kwetsen.

Wat als mijn kind slachtoffer is van cyberpesten?
1. Wees attent op signalen die uw kind kan vertonen. Weigeren om naar school te gaan, plotseling de computer of gsm niet meer willen gebruiken,... kunnen erop wijzen dat er iets fout zit.
2. Neem je kind serieus maar stel hem wel gerust. Vaak moeten deze boodschappen niet persoonlijk genomen worden en het is zeker en vast niet zijn of haar schuld.
3. Zeg je kind om niet te reageren op haatmailtjes of –berichten. Vaak is de lol er voor de pester dan snel af.
4. Ongewenste mails of sms’jes kunnen geblokkeerd worden. Eventueel kan je kind een andere nickname kiezen of een nieuw e-mailadres aanmaken. Hierbij kan het eventueel werken met twee adressen. Eentje dat gebruikt wordt voor goede vrienden (die dan ook beloven dit aan niemand anders door te geven) en eentje voor de ruimere kennisenkring en de inschrijving op sites of MSN.
5. Als je kind gepest wordt in publieke chatrooms, kan je de moderator aanspreken. Hij zal de persoon dan eventueel blokkeren. Hetzelfde geldt voor de providers van websites of weblogs.
6. Breng ook de leerkracht op de hoogte en vraag of er op school ook signalen zijn.
7. Als het pesten echter aanhoudt en in ernstige gevallen, kan de lokale of federale politie ingeschakeld worden. Hiervoor is echter ‘bewijsmateriaal’ nodig. Leer kinderen dan ook hoe ze een msn-conversatie kunnen opslaan of printscreens kunnen maken van ongewenste chatsessies of foto’s. Houdt ook de datum en het uur bij.
Ook zich voordoen als iemand anders, iemands foto’s versturen zonder diens toestemming, inbreken in computers, racistische uitspraken doen, paswoorden verspreiden,... zijn bij wet verboden en dus strafbaar.

Wat als mijn kind zelf een pestkop is?
1. Maak duidelijk dat jij dat pestgedrag niet accepteert.
2. Praat met je kind en vraag hem waarom hij dit doet. Vaak wordt het pestgedrag als plagerij of kattenkwaad bestempeld en beseft men niet dat men het slachtoffer wel degelijk schade berokkent of dingen doet die soms zelfs strafbaar zijn.
3. Straf niet meteen, maar wijs je kind wel op zijn verantwoordelijkheden en probeer hem bewust te maken van de gevolgen van zijn daden. Stel vragen als “Hoe zou jij reageren als jou dat zou overkomen?” of “Zou je die dingen ook durven zeggen als die persoon in kwestie ook echt voor je zou staan?”.
4. Eis van je kind dat hij onmiddellijk ophoudt met zijn pestgedrag.
5. Als je kind niet alleen handelt maar samen met vrienden, kan je ook hun ouders op de hoogte brengen. Vertel ook aan de school wat er gebeurt.
ad


pub