Pneumokokkenvaccinatie voor bejaarden loont

Laatst bijgewerkt: april 2001

nieuws Alhoewel de Hoge Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan van de regering inzake volksgezondheid, de vaccinatie tegen pneumokokken aanraadt voor alle 60-plussers en voor bepaalde risicopatiënten (onder meer mensen die lijden aan hart- en vaatziekten, diabetes en diverse chronische aandoeningen), staan de Belgische huisartsen weigerachtig tegenover deze vaccinatie. Volgens de huisartsen bestaan er onvoldoende wetenschappelijke bewijzen dat het zinvol is om bejaarden systematisch te vaccineren tegen pneumokokken.
Pneumokokken veroorzaken niet alleen longontsteking (pneumonie), maar kunnen ook verantwoordelijk zijn voor oorontstekingen, sinusitis, meningitis en bacteremiën. Ouderen worden vooral getroffen door zeer ernstige vormen van deze infecties. De sterfte veroorzaakt door pneumokokken bedraagt 30 tot 50% bij bejaarden en risicopatiënten. Die sterfte, die vaak aanleiding vindt tijdens de eerste dagen van deze ernstige infecties, daalt niet door behandeling met antibiotica, zelfs indien die tijdig gestart wordt. Pneumokokken blijken daarbij ook steeds vaker resistent tegen bepaalde antibiotica, zoals penicilline, macroliden of tetracyclines.
Een recente studie in Zweden brengt overtuigende argumenten aan voor de veralgemeende vaccinatie van alle 60-plussers. De studie vergeleek de ziekenhuisopnames wegens griep en wegens pneumokokkeninfecties bij bejaarden die gevaccineerd waren met de opnames van niet-gevaccineerden. Per 100.000 inwoners van Stockholm werden in de groep van gevaccineerden werden in de groep van de gevaccineerden 263 bejaarden opgenomen wegens griep, in de groep van niet-gevaccineerden waren er dat 484. Voor pneumonie werden respectievelijk 2199 tegen 3097 mensen in een ziekenhuis opgenomen. 20 gevaccineerde patiënten moesten worden behandeld wegens invasieve (ernstige) pneumokokkeninfecties, tegenover 40 niet-gevaccineerden. De totale overlijdens lagen in de vaccinatiegroep 57% lager dan bij de niet-gevaccineerden.
Het vaccin mag op elk moment en gelijktijdig met het griepvaccin worden toegediend. In de meeste gevallen dient het slechts om de vijf jaar te worden herhaald.

Bron: The Lancet, 31 maart 2001

zie ook artikel : Vaccinatie van seniorenverschenen op : 12/05/2001


pub