Leidinggevenden in 50 pct van de gevallen van pesterijen op het werk verantwoordelijk

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Uit een recent onderzoek van het sociaal kantoor Securex, rond pesten op de werkvloer bleek dat 13% van de Belgische werknemers zich het voorbije jaar slachtoffer hebben gevoeld van pesterijen. In 50% van de gevallen werd de directe leidinggevende als oorzaak van de pesterijen aangeduid. Bovendien zijn het diezelfde leidinggevenden die zich ook het meeste schuldig zouden maken aan ander ongewenst gedrag op het werk zoals discriminatie (55%) en ongewenst seksueel gedrag (44%). Verder achtte 26% van de ondervraagde werknemers een groep collega’s schuldig aan pesterijen, volgens 16% ging het om één bepaalde collega en volgens 8% ten slotte moesten de pesterijen bij nog iemand anders worden gezocht.
De gevolgen van pesterijen zijn verregaand, niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de organisatie zelf: een lagere tevredenheid op het werk, meer fysische en psychische gezondheidsklachten (zoals pijn aan nek en schouders, rugpijn, maagpijn, hartkloppingen, neerslachtigheid, woede-uitbarstingen en onzekerheid), een hoger ziekteverzuim en een groter verloop. Zo wees het onderzoek uit dat werknemers die zich het voorbije jaar slachtoffer hebben gevoeld van pesterijen, wegens gezondheidsredenen gemiddeld 10 dagen meer afwezig waren dan niet-gepeste collega’s. 49% van de gepeste werknemers zijn van plan de huidige organisatie op korte of lange termijn te verlaten (t.o.v. 28% van de niet-gepeste). Pesterijen en ook discriminatie op de werkvloer zorgen voor groter verloop en absenteïsme dan ongewenst seksueel gedrag en geweld.


pub